'Kring Vrienden' winnaar Actief Burgerschap 2005

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-12-2005 | Gewijzigd op: 04-08-2010
De winnaar van de jaarlijkse verkiezing Actief Burgerschap is de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch. Deze heemkundekring groeide onder voorzitter Jo Timmermans uit tot een zakelijk geleide en meer gestructureerde vereniging. In korte tijd zijn diverse zaken, zoals de Binnendieze vaartochten en het Kringnieuws geprofessionaliseerd. De Kring werd door de gemeenten – naar de mening van de Kringbestuur - lange tijd veronachtzaamd. Ze voelde zich niet betrokken bij beleidszaken vooral als die met monumenten te maken hadden.
De zaal van het Bestuurscentrum waar de genodigden een rood/wit lint kregen omgehangen. Bart Eigeman sprak de vrijwilligers aan met 'koninklijk'. Ze verdienen allen een lintje en dat symboliseerde hij door een lint door te geven aan allen aanwezigen. 'Met dat lint wil ik de kracht van het vrijwilligerswerk aantonen, aldus Eigeman. foto © paul kriele, 9 december 2005.


De gemeente kon bij de nominatie, waartoe ook de Rosmalense Judoclub en het buurtvadercomité Oost-Muntel-Graafsewijk hoorde, niet om de Kring heen. 

Prijswinnaars
De Kring met ruim 3000 leden en 325 vrijwilligers werd beloond vanwege het behoud en het uitdragen van het cultureel erfgoed. Voorzitter Jo Timmermans gaf na de toekenning de helft van de prijs van 2500 euro weg aan de twee genomineerden die net buiten de prijs vielen: de Rosmalense Judoclub en TJV Diyalog.
De Judoclub werd genomineerd en eindigde als derde vanwege de inzet van haar vrijwilligers voor de vergroting van de weerbaarheid en het tonen van respect voor de tegenstander van de jonge leden van deze club.
Het Buurtvadercomité deelde ontving de tweede prijs vanwege de positieve stimulans die de leden aan de samenleving geven. In dit comité zetten 10 vrijwilligers zich in voor een groeiende groep van jongeren en kinderen en neemt zij deel aan het wijkplatform.

Hans Tervoort trad als entertainer op met het Vrijwilligerslied dat ie samen met wethouder Bart Eigeman zong.
Rechts de spreekstalmeester en de rapper van de Kunstbende: Jarno Bent.

foto's © paul kriele, 9 december 2005.
 

Jongerenprijs [16-25 jaar]
Voor het eerst werd een prijs toegekend aan jongeren [vereniging of individueel] die zich bijzonder hebben ingezet voor de samenleving. Er was tijd te kort voor een nominatieprocedure Daarom werden aan twee kandidaten bijzondere aandacht gevraagd: de skaters in de persoon van Stijn Dunnewijk en aan TJV Diayalog de Turkse jongerenorganisatie. Van dat bestuur werd de secretaris Ufuk Kahja voorgedragen omdat hij zich hij mede-organisator is van allerlei projecten en excursies Kahja draagt bij aan het imagoverbetering van de Turkse jongeren.
Uit die twee werd Stijn Dunnewijk door de jury olv Maria van Iersel als de winnaar uitverkoren. Stijn Dunnewijk zet zich in voor de realisatie van een skatehal maar ook voor erkenning van de skaters die soms voor overlast in de binnenstad zorgen. Dunnewijk werkt aan een imagoverbetering van de Bossche skaters.

 Bart Eigeman reikt aan Stijn Dunnewijk, vertegenwoordiger van de skaters, de Jongerenprijs uit . Naast Stijn Yusuf Tasti, vice-voorzitter van Diyalog die zijn secretaris Ufuk Kahya voordroeg.
Rechts
: Na binnenkomst van Ufuk Kayha secretaris van Diyalog werd er nog even geposeerd. Vlnr voorzitter Birol Senkal, midden vice-voorzitter Yusuf Tasti en de secretaris Ufuk Kahya.

foto © paul kriele, 9 december 2005.
 
.
 

   
 
 
 
De vertegenwoordigers van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch die gefeliciteerd worden door wethouder Bart Eigeman.
Onder rechts de beeldengroep [ontwerpster Hetty Werkman] voor de prijs Actief Burgerschap 2005 die -links- voorzitter Jo Timmermans trots aan het publiek toont
.
foto's © gemeente den bosch [l-boven] en paul kriele, 9 december 2005. 

  Het beeldje Jan met de Pet voor de categorie Actief Burgerschap Jongeren
foto © gemeente den bosch.

Links boven: De Judoclub Rosmalen won de 3e prijs
Links: het Buurtvadercomité Graafsewijk-Muntel-Oost, dat met de 2e prijs naar huis ging


foto's © paul kriele, 9 december 2005.

 

*Genomineerden -maar geen winnaars -waren de Rosmalens Judoclub en het Buurtvadercomité Muntel-Oost Graafsewijk


Genomineerden Actief Burgerschap bericht dd. 16 november 2005.
De Rosmalense Judo Club, de kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch en het buurtvadercomité Oost-Muntel-Graafsewijk zijn genomineerd voor de prijs Actief Burgerschap. Deze vrijwilligersorganisaties hebben zich bijzonder verdienstelijk voor de stad gemaakt. De hoofdprijs bedraagt 2500 euro en een bronzen beeld van Cor Litjens. De andere twee ontvangen 500 euro elk. De prijzen worden op vrijdag 9 december 2005 in het Bestuurscentrum uitgereikt. Het comité dat 50 aanmeldingen kreeg te verwerken, is onder de indruk van de diversiteit van het Bossche vrijwilligerswerk.
De gemeente schenkt dit jaar onder het motto ‘de jeugd heeft de toekomst’ extra aandacht aan de jonge vrijwilligers in de stad. Voor deze groep is er ook een prijsvraag uitgeschreven. Voordrachten kunnen tot 25 november 2005 ingediend worden bij www.xshero.nl of via www.s-hertogenbosch.nl.
De Jongerenprijs wordt – tegelijkertijd met de Prijs Actief Burgerschap – op 9 december 2005 door wethouder B. Eigeman uitgereikt.    
De jury olv Maria van Iersel

Het Comité Actief Burgerschap, bestaande uit een zestal prominente Bosschenaren, maakt bekend welke organisaties zij nomineert voor de Prijs Actief Burgerschap 2005. Genomineerd zijn drie vrijwilligersorganisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor onze Bossche samenleving, te weten (in willekeurige volgorde):
- Rosmalense Judo Club  
- Kring “Vrienden van ’s-Hertogenbosch”  
- Buurtvader Comité Oost-Muntel-Graafsewijk ’s-Hertogenbosch.

Eén van deze organisaties komt in aanmerking voor een prijs van € 2.500,- en een bronzen beeld van kunstenaar Cor Litjens. De andere twee organisaties ontvangen elk € 500,-. Welke organisatie uiteindelijk wint, wordt op vrijdag 9 december a.s. tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Bestuurscentrum van de gemeente ‘s-Hertogenbosch bekendgemaakt.

Aantal inzendingen
Het comité, onder voorzitterschap van Maria. van Iersel, moest een keuze maken uit 43 verschillende organisaties. In totaal zijn 49 voordrachten ingezonden. Het comité is opnieuw onder de indruk van de diversiteit van het vrijwilligerswerk in ’s-Hertogenbosch. Zij is blij dat óók na vijf jaar nog steeds veel Bosschenaren laten zien dat zij het vrijwilligerswerk, net als het stadsbestuur, een warm hart toedragen.


Terug naar boven