Conferentie De Creatieve Stad.

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-11-2005 | Gewijzigd op: 09-08-2010
De stad toont zich creatief, maar juist die status en potentie [9% van de hier werkzame bevolking is werkzaam in creatieve beroepen] was vanmiddag in de Verkadefabriek- rond het motto 'De Creatieve Stad' - aanleiding te discussiëren hoe disciplines elkaar kunnen ontmoeten, verstaan en basis geven tot meer en gestructureerde creativiteit.

Enkele deskundigen, onder wie Barend Jonker [TrendBureau IF], Paul Rutten [hoogleraar Culturele Industrie] gaven met hun intro onder leiding van Ruud Rottier [B&A Groep] sturing en inspiratie aan de daaropvolgende discussies.
Ondanks dat er in de stad al zoveel gebeurd, bleek uit die discussies toch de behoefte aan een ontmoeting tussen bedrijfsleven en allerlei kunstdisciplines.

Aart Wijnen stelde voor een broedplaats op te zetten, die hij het Paleislab noemde. Aansluitend verwees Rombouts naar de baanbrekende aanpak van de Kunstakademie waarbij studenten na hun afstuderen voor de stad [wonen en werken] worden behouden. De onderwijsinstituten gaan gezamenlijk plekken aanwijzen waar het goed en goedkoop wonen is. Die baanbrekende aanpak kwam naar voren uit de opmerking ook het onderwijs [zowel beroeps als voortgezet onderwijs] met haar ideeën niet te vergeten. Jeroen van de Ven [architectenbureau Tarra]had zich in de sessie afgevraagd wat de rol was van het onderwijs..? en kwam daarop met de suggestie van een 'Paleislab'. Daar stelt het onderwijs zich op als medium om de partners, te weten ondernemers, kunstwereld, producenten bij elkaar te brengen.

Je moet niet per see iets nieuws willen uitvinden of aan het bestaande iets toe willen voegen. Ga uit van je sterke kanten! Dat leidde bij gedeputeerde Wim Luijendijk tot de opmerking dat de moderne –industrie en technologiesteden zoals Eindhoven en Tilburg, het sfeerrijke en historische Den Bosch in hun nabijheid nodig hebben. 

Rob Schouten [directeur B&A-Groep] leidde op een rustige en alerte wijze de conferentie en later ook de paneldiscussie.
Schouten opende met: het begrip creatieve stad scoort met 387.000 hits op Google en Creatieve Stad Den Bosch met 70.100 hits. 
Ruud Rottier oud-wethouder van 's-Hertogenbosch, lid B&A Groep, stuurde de discussie in de specifieke sessie aan.
foto's © paul kriele, 21 november 2005. Op de foto's links en rechts de eerste spreker Barend Jonker van Trendbureau IF, die de zaal een reeks van prognoses voorschotelde, die gelardeerd werden met indruk makende beelden al was dat alleen al om hun originaliteit en onverwachte composities. 
Op de linker foto zit Jules Goris Hoofd Strategische Beleidsontwikkeling bij de Gemeente Den Bosch naast Barend Jonker.

 

Volgens Schouten is creativiteit het kapitaal van de toekomst. Hier ligt volgens Schouten de opgave van deze middag om in een creatieve stad een rijk geschakeerd en duurzaam klimaat te creëren. 'Laten we samen gaan werken - overheid en bedrijfsleven - om ruim baan te geven aan creativiteit.'
Die kreet klonk die middag wel vaker, maar niet altijd werd de tussenkomst van de overheid geapprecieerd. Schouten: 'Niet alle heil is van de overheid te verwachten'.

 
Paul Rutten van het TNO, tevens hoogleraar Culturele Industrie. Deze expert op het gebied van Creatieve economie gaf handvaten. Berry Veldhoen, directeur van Bureau Altuïtion, leidde de zaal door uiteenlopende voorstellen en meningen en stuurde tactvol het commentaar op de aanpak van het culturele segment in de stad en luisterde maar de missers die kunstenaars daarbij voelden.
-Burgemeester Rombouts nam als gastheer en initiator deel aan deze conferentie.
-Rechts boven: In een panel, bestaande uit- vlnr- Wim Luijendijk [gedeputeerde Cultuur], burgemeester Ton Rombouts, Paul Rutten, Berry Veldhoen, Jeroen van de Ven [Bureau Tarra] en Aart Wijnen, architectenbureau De Twee Snoecken, kwamen de conclusies en resultaten van de sessies in beeld.
-Aan 't slot van de conferentie konden de aanwezigen hun kreten of wensen of suggesties of adressen op flip-over noteren.


foto's © paul kriele, 21 november 2005.


In de sessie met Veldhoen kwamen het gebrek aan participatie door het bedrijfsleven aan deze conferentie ter sprake, wat later onterecht bleek. Ook de communicatie in het algemeen en het zoeken naar ontmoetingen met en tussen de diverse disciplines kwam aan de orde. Een van de - van Chinese afkomst - deelneemsters bracht een, of dé kloof naar voren die zij voelde in deze creatieve/ culturele wereld en zocht /vroeg concreet naar aanknopingspunten.
Barend Jonker stelt dat Den Bosch veel -culturele/kunstzinnige - potentie heerst. De stad is zijn theatrale een culturele plaats op de Europese kaart waard.

Burgemeester Rombouts nam als gastheer en initiator deel aan deze conferentie.  
Rombouts stelde in de slotontmoeting ['de creatieve sofa'] voor om aan deze conferentie een vervolg te geven door inspirerende deskundigen uit te nodigen en met hen in gesprek te gaan.

Regelmatig klonken ook de initiatieven door die de stad de afgelopen jaren heeft getoond, zoals de Boulevard, of de Verkadefabriek waar Jan van der Putten jaren heeft moeten vechten, of de Willem 2 [W2] van onder meer Paul Smits en meer recent TR Events met de The Factory. Dat is de oude fabriekshal aan de Buitendijk [naast Koudijs] waar voor jongeren culturele evenementen worden georganiseerd of faciliteiten worden geboden om die te - kunnen - organiseren.Terug naar boven