Stad doet het goed/crisis nog voelbaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-09-2010 Elk jaar verschijnt de Economische Monitor die een beeld geeft op de economische piositie vande stad, zoals werk en werkloosheid, het bezoek aan de stad, vestigingsklimaat en de positie van ’s-Hertogenbosch in de regio.

Den Bosch staat in 2010 bijvoorbeeld op de tweede plaats van economisch best presterende steden en vijfde op de index van aantrekkelijke [culinaire en culturele] woonstad. Maar de economische crisis wordt steeds voelbaarder. 

De werkgelegenheid is het afgelopen jaar [2009] met 0,5% afgenomen tot 99.400 personen. Dat geldt voor de industrie en de financiële instellingen. In de handel, reparatie, gezondheids- en welzijnszorg en openbaar bestuur nam het aantal banen juist toe. 
De werkloosheid nam vanaf oktober 2008 met ruim 1100 personen toe, met name bij de groep van 45 jaar en ouder.

In 2009 hebben ruim 1,6 miljoen bezoekers ’s-Hertogenbosch bezocht. Hiermee staat de stad op de achtste plaats. Het aantal bezoekers bleef gelijk, terwijl de frequentie toenam. Tweederde komt om te winkelen.
De pogingen om het langdurig verblijf  [meer dan één dag] te bevorderen is niet gelukt: het meerdaagse bezoek is in 2009 juist afgenomen: er waren beduidend minder hotelovernachtingen dan in voorgaande jaren.