Huurders slachtoffer beperkingen woningmarkt

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-09-2010 Grote groepen huishoudens [middeninkomens] van sociale huurwoningen hebben problemen door allerlei nieuwe regels op de woningmarkt en een tekort aan betaalbare huurhuizen.
Ze komen niet meer voor een huis in de sociale huursector in aanmerking doordat de loongrens naar maximaal 33.000 is verlegd. Ook starters krijgen geen kans op een huurhuis omdat er geen verhuizingen gebeuren en betaalbare huizen bezet blijven. Er zijn ook nauwelijks sociale huurwoningen beschikbaar als gevolg van een stagnerende bouwproductie ten gevolge van de crisis en rijksbezuinigingen. Oorzaak is ook wijzigingen in het woonbeleid van het rijk en Europese richtlijnen waardoor geld lenen bemoeilijkt wordt. Dat blijkt uit een onderzoek iov de gemeente en Bossche woningcorporaties