Bezoek minister Hirsch Ballin aan Boschveld

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-08-2008 | Gewijzigd op: 07-08-2008

Woensdagmorgen  6 augustus 2008 bezocht minister Hirsch Ballin de stad. De minister van Justitie maakte een fietstochtje door de wijk Boschveld. Daar oriënteerde hij zich over de aanpak mbt de herstructurering. Maar met name de criminaliteit die in Boschveld hoog scoort had de aandacht  van de minister.
Aan het werkbezoek nam naast burgemeester Rombouts, die tevens hoofd van de politie is, ook wethouder Rodney Weterings deel 
In het tweede deel van het bezoek, waarvoor de minister alle tijd nam,  participeerden ook de officieren van Justitie [hoofdofficier en officier jeugdzaken],
Vlnr Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin, burgemeester Rombouts, die vanavond om half 7 naar Peking vertrekt en wethouder Rodney Weterings, in een persgesprek na aflloop van het werkbezoek aan o.a. Boschveld .

foto © paul kriele, 6 augustus 2008. 
de reclassering en enkele vertegenwoordigers van de samenwerkende partners.


De wijk bevat veel kleine criminelen [veelplegers en drugsoverlast],  die de aandacht en zorg van het gemeentelijk [veiligheids-] beleid opeisen.  Bovendien vinden in bepaalde panden duistere zaken plaats die met drugs en/of het witwassen van geld hebben te maken. Om die reden liet de burgemeester alle enkele winkels sluiten.

Hirsch Balin besprak  in het tweede deel van zijn bezoek het veiligheidshuis [Paleis van Justitiegebouw]. Daar werd over zaken mbt criminaliteit, reclassering en het voorkomen dat criminelen opnieuw in de fout gaan, gesproken. Ook de samenwerking tussen de uiteenlopende instanties, zoals de zorginstellingen, waar nog wat aan schort, kwam aan de orde.
Doel van dit bezoek, aldus Hirsch Ballin na afloop, was inzicht te krijgen in de Bossche aanpak van het tegengaan  en oplossen van het criminaliteitsverschijnsel, zoals het  voorkomen dat criminelen opnieuw in de fout gaan.
Ook wil de minister in dit verband de 'ontnemingsmogelijkheden' verruimen. Daarmee wordt de onterechte welvaart van criminelen bekeken, zoals het bezit van dure auto's , villa's  of  boten.

Betere aansluiting van '' onderwijs'
Hirsch Ballin: 'Niet alleen bekijk ik hoe de Bossche aanpak functioneert, maar ook waar het beter kan. In dat opzicht stond veiligheid in mijn bezoek centraal,' aldus de minister die de samenwerking van de zorginstellingen zoals jeugdzorg, verslavingszorg met politie, gemeente en justitie nog verbeterd wil zien. Neem bijv. het onderwijs dat ontbreekt bij die Bossche samenwerking nog. Dat moet beter op elkaar aansluiten, luidde zijn advies. Ballin noemde als voorbeeld het opzetten van een zorgbasis zoals in Rijnmond. In die opmerking schuilt het  vroegtijdig signáleren van criminele jongeren. Betrokkenen in het onderwijs kunnen als eerste registreren of een jongen of meisje al vroeg in de fout gaat ,aldus Hirsch Ballin.

Ballin constateerde dat de Bossche aanpak goed heeft '' uitgepakt'.   En noemde specifiek de ontmanteling van de drugsscene en het opnieuw inrichten van de wijk. 
 
Wensen van burgemeester Rombouts
In de aanloop van het persgesprek noemde burgemeester Rombouts 5 punten die aan de minister waren voorgelegd, met name de sterkte van de politie, die niet in verhouding staat tot de Bossche situatie waar volgens Rombouts  de criminaliteit  -vergeleken bij andere grote steden- relatief erg hoog is.  De sterkte van de politie in het land is niet goed verdeeld, aldus de burgemeester, die de minister specifierk attendeerde op de nazorg rond  ex-gevangenen.
Een vierde punt was de Rijks bijdrage aan het veiligheidshuis. Het  probleem van deze samenwerking van 20 partners is dat zij afgerekend worden op hun dossiers en daardoor  weinig tijd en lust hebben om aan besprekingen in dit verband deel te nemen. Zij worden namelijk niet voor  die tijd betaald  en dat weerhoudt hen in dit Veiligheidshuis te participeren, aldus Rombouts die ook nog eens  de 'zwakke'  wijken Graafsewijk, Kruiskamp en Boschveld onder de aandacht van de minister bracht. Het zijn wel zwakke wijken, maar geen zgn.Vogelaar-wijken en daardoor delen ze niet in 'grote zak' met geld.


Terug naar boven