Afvalstoffendienst in nieuw jasje/logo

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-10-2010 Het uiterlijk van de Afvalstoffendienst krijgt vanaf het weekend van 2 en 3 oktober 2010 een flinke opfrisbeurt met een nieuw beeldmerk, een nieuwe slogan en een nieuwe campagne op de vuilniswagens.
Die restyling moet de Afvalstoffendienst als regionaal afval inzamelings- en verwerkingsbedrijf, wat moderner maken.
 
 
 

De Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch is in de afgelopen 10 jaar flink veranderd. Van een bedrijf dat alleen binnen de gemeente het afval van particulieren inzamelde is de huidige Afvalstoffendienst uitgegroeid tot een regionaal opererend inzamelings- en verwerkings-bedrijf. Naast de inzameling van huishoudelijk afval in ’s-Hertogenbosch en 8 omliggende gemeenten, is de Afvalstoffendienst ook dé afvalinzamelaar voor het regionale bedrijfsleven, instellingen en de horeca. Tevens beschikt de Afvalstoffendienst als een van de weinigen, over de landelijke inzamelvergunning voor gevaarlijke afvalstoffen.

De afgelopen jaren is een bijna complete scheiding van afvalstromen gerealiseerd en wordt een groot deel van het afval verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten en brandstof voor duurzame energie-opwekking. Ook het wagenpark is inmiddels uitgerust met hoogwaardige apparatuur waarmee het afval veiliger, sneller en eenvoudiger kan worden ingezameld.

De slogans: “Goed voor afval, beter voor het milieu” moet ook de diverse doelgroepen bewuster laten omgaan met het aanbieden van afval. In de sympathie-opwekkende campagne wordt de ontvanger van de boodschap telkens aangespoord tot nadenken over afvalscheiding door uitingen als:
“Wij zijn blij met uw scheiding” of
“Wij zorgen voor de krant van morgen”.

De naamstelling  is veranderd in Afvalstoffendienst.nl die dus verwijst  naar de website van de dienst.