Succesvolle inburgering/maar hoe verder..?

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-12-2010 | Gewijzigd op: 09-12-2010
In 3,5 jaar tijd hebben circa 1600 mensen in de stad aan de cursus inburgering deelgenomen, die door 500 personen is afgerond. 130 (ex)inburgeraars, zo blijkt uit onderzoek, vinden dat zij door het volgen van het inburgeringstraject beter in staat zijn zichzelf te redden in de maatschappij. Zij begrijpen formulieren en brieven beter en kunnen hierop reageren.
Contacten met formele instanties als banken of politie gaan makkelijker.
Ook geven mensen aan meer mee te doen na het volgen van de inburgering, zoals het hebben van werken of beter werk hebben én meer contacten hebben met buren, artsen en de leerkracht van hun kind.

De aangekondigde bezuinigingen van het Rijk vragen om een herziening van het inburgeringsbeleid. Mensen worden waarschijnlijk vanaf 2012 zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en moeten dit ook zelf bekostigen. Het beheersen van de Nederlandse taal blijft echter van groot belang voor succesvol participeren. De gemeente bestudeert hoe het verder moet met het opnemen van asielzoekers in de maatschappij.

* Noot: Wet Inburgering
In 2007 is de Wet Inburgering ingevoerd. 'Den Bosch' koos ervoor om inburgering meer te laten zijn dan alleen het halen van het inburgeringsexamen. Inburgeren is ook meedoen! Daarvoor zet ’s-Hertogenbosch niet alleen in op het verhogen van de taal, ook het vinden van (beter) werk, vrijwilligerswerk, of het toeleiden naar
een mbo- of hbo-opleiding wordt nagestreefd. We laten alleen gemotiveerde inburgeraars starten met hun traject.