Den Bosch meest aantrekkelijke 'cultuurstad'

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-05-2011 | Gewijzigd op: 19-05-2011
’s-Hertogenbosch staat landelijk op de 2e plaats als 'cultuurstad'. De stad neemt zelfs de eerste plaats in met het aantal culturele evenementen, zoals uitvoeringen in de podiumkunsten, het aantal musea en galerieën en monumenten. 
Dat blijkt  uit de ‘Atlas voor gemeenten 2011’ waarin de 50 grootste gemeenten op 40 punten worden vergeleken.

Uit het onderzoek blijkt dat het aanbod van theater, muziek en kunst in belangrijke mate bepaalt hoe aantrekkelijk een stad is om te wonen. Veel podiumkunsten in combinatie met een culinair horeca aanbod, bij voorkeur in een historisch aantrekkelijke binnenstad, maken een stad populair bij een creatieve, hoger opgeleide bevolking. Mensen die naar muziek, theater, cabaret, dans of een museum gaan brengen leven in de brouwerij.

Een creatieve, hoger opgeleide bevolking zorgt weer voor meer werkgelegenheid in de stad. Bedrijven houden in hun vestigingskeuze namelijk steeds meer rekening met het woonklimaat van een stad of regio. Hier komen goed opgeleide werknemers op af. Ook lager opgeleiden hebben baat bij een breed cultureel aanbod. Het zorgt voor meer werk in de dienstverlening.

stijgende als woonstad en sociaal-economisch
Op de ‘woonaantrekkelijkheidsindex’ staat ’s-Hertogenbosch op de vierde plaats (vorig jaar vijfde). Na Amsterdam, Utrecht en Amstelveen.
Ook in sociaaleconomisch opzicht scoort ’s-Hertogenbosch goed met een achtste plaats (vorig jaar negende). Sterke punten op het gebied van woonaantrekkelijkheid zijn; het culturele aanbod, de nabijheid van natuurgebieden, het culinaire aanbod en de nabijheid van hoger onderwijs. Aandachtspunt blijft de (sociale) veiligheid.

Op sociaaleconomisch gebied zijn sterke punten het aantal banen, veel werkgelegenheid in de economische groeisectoren, de relatief lage werkloosheid en de arbeidsdeelname van het aantal vrouwen.

Een  minpuntje blijkt het aantal arbeidsongeschikten te zijn . Dat is verhoudingsgewijs hoog, evenals het aantal laagopgeleiden.