Gemeente procedeert nav korting Sociale Werkvoorziening

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-05-2011 Den Bosch overweegt de staat een proces aan te doen ivm de te verwachten kortingen op de  Sociale Werkvoorziening. Den Bosch staat niet alleen, ook andere gemeenten doen dat, evenals de brancheorganisatie Cedris. 
Zii vinden dat het ministerie van SZW eenzijdig en in strijd met eerder afspraken tussen gemeenten en Rijk bezuinigingen doorvoert. De bezuinigingen in 2011 bedragen € 38 miljoen op de looncompensatie en € 120 miljoen op de subsidie. Deze bezuinigingen komen bovenop de eerder [2010] bezuinigingen op de looncompensatie van € 31 miljoen.

De groep gemeenten die het initiatief neemt tot de rechtszaak is nauw betrokken bij het CAO overleg in de Sociale werkvoorziening.