D'n Boss: Rombouts laat Willem vd Made+Bert Pauli achter zich

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-05-2011 | Gewijzigd op: 19-01-2016
In de  door het Brabants Dagblad [Twan van de Brand]  en Marcel  Boogers[Universiteit van Tilburg] de laatste maanden gehouden onderzoek is burgemeester Ton Rombouts eerste geworden.
Daarme laat hij de Bossche onderkoning/directeur Stadsontwikkeling Willem van der Made en de reeds naar de Provincie vertrokken wethouder Bert Pauli achter zich.

Opvallend is dat in de Poll die de krant hield de wethouders Rodney Weterings en Bart Eigeman en de oude-wethouder Roderick van de Mortel als de nummers1, 2, en 3 eindigden.

Boven: Toespraakje -na zijn dorstlessing- door hoofdredacteur Ton Rooms rond de uitverkorene van het onderzoek naar de meest invloedrijke Bosschenaar: burgemeester Ton Rombouts.
-Links: Marcel Boogers van de UvT [l] was naast Twan van de Brand [redacteur Brabants Dagblad] een van de twee intiiiatiefnemers en organisatoren van dit onderzoek dat eerder in Oss en Tilburg werd gehouden
.

foto's © paul kriele, 31 mei 2011.
 

Rooms begon in zijn afrondend gesprek met burgemeester Rombouts dat hij  op de echtgenote  van de burgemeester na, hem het langste kent... Maar voor Rooms zijn 'rede' begon moest dez read-interim hoofdredacteur eerst nog even zijn dorst lessen [...].
Rombouts, die de bokaal, een draak achter de letters d'n Boss, in ontvangst mocht nemen, behaalde de eerste plaats uit 25 genomineerden, waaronder de [oud-]wethouders Rodney Weterings [6], Bart Eigeman [4] en Roderick van de Mortel 25]en de ambtenaren Irma Woestenberg [gemeentesecretaris] 20] en de directeur Stadsontwikkeling Willem van de Made [2].

Bert Pauli die mogelijk door zijn vertrek naar de Provincie een of twee plaatsjes is gezakt, 
aldus suggereerde burgemeester Rombouts na diens uitverkoring. En rechts Mieke Geeraedts [van GS] die nog eens de gevoeligheid van slechts twee vrouwen bij de genomineerden aan de kaak stelde.
De laatste vijf : CdK Wim van de Donk, Willem van der Made [plaats 2], Ton Nelissen [4e plaats], Bert Pauli [plaats 3] en Ton Rombouts [nummer 1].
Willem van der Made vatte zijn 2e plaats sportief op.

foto's © paul kriele, 31 mei 2011,
Een discussie tussen Carl Dona [Ricoh] die  als elfde eindigde en architect Aart Wijnen [ 22ste] over het toenemend  Eftelingkarakter van de stad, wat Dona toch relativeerde.

D'n Boss Ton Rombouts
De topman in deze selctie Ton Rombouts die al 15 jaar burgemeester is, is ook korpsbeheerder van de politie Brabant-Noord en voorzitter van de Veiligheidsregio. Rombouts heeft tal van relaties in Den Haag en dus ook bij het CDA, bij Van Lanschot en bij andere banken, in de sportwereld, waar hij een bestuursfunctie [NOC/NSF bekleedt en erg vertrouwd is met de wielrennerij [Ladies Ride] . Rombouts is een echte netwerker

Rombouts zei  tegen de Theo van de Zanden dat hij het niet zo op dit spelletje zag zitten: 'Als je wint is het niet goed en als je verliest ook niet. en dan dat beeld van die stoel met die vier poten die ze voor je afzagen...,' reageerde Rombouts die het prachtig vindt dat een burgemeester de partijen bij elkaar houdt. 'Want in een stad zijn het 1. de overheid 2. de instellingen en organisaties en 3. de burgers zelf die een rol spelen. Ík ben formeel niet de baas en ik ben  er ook geen type voor.' 

Willem van der Made reageerde op de conclusie dat hij de onderkoning van de stad  wordt genoemd.
Van de Made: ''Het ligt er maar aan van welk rijk.?'' '
Van de Zanden; Of het meevalt die 2e plaats.  Van der Made;;Het is wel bijzonder.'
Theo van de Zanden: 'Wat wil je nog voor elkaar krijgen..?'
Van der Made: 'In deze stad de nodige dynamiek te verkrijgen om een belangrijk project af te ronden of te starten waar belangrijke functies tezamen komen.'
De directeur Stadsontiwkkeling Van der Made werd daarvoor al, in de discussie van Carl Dona met Aart Wijnen, weggezet als de hoofdrolspeler in 'De Film van Ome Willem', waarvan, o liet de presentator van de avond doorschemeren,Rombouts de regisseur is.

Mieke Geeraedts
Het VVD Statenlid en advocaat Geeraedts, die als 24ste eindigde, kreeg gelegenheid zich af te zetten tegen het feit dat er slechts twee vrouwen[ook Irma Woesteneberg]  bij de genomineerden waren. ' Vrouwen presteren best veel, maar er wordt onvoldoende signaal afgegeven. Mannen moeten eens een stapje terug doen. Behalve om de  functie gaat het ook om netwerken. 'Het ligt aan de vrouwen en ook aan de mannen, die elkaar de bal toespelen,' zei Geeraedts, die dit spel maar een dingetje vond. 'Ik zou het niet gemaakt hebben..'. 

Niet geïnteresseerden voor D'n Boss
Opvallend waren de drie niet geinteresseerden in deelname aan D'n Boss verkiezing. John Groenewoud wilde eerst geen foto laten maken, maar toen hij hoorde dat hij de enige zou worden die niet met een foto in de publiciteit ging, haakte hij alsnog aan. 'Als ik geen foto geef dan praat men meer over me dan zonder,' aldus de man van Built to Build.'

Ook opvallend was de kwalificatie van 'charlatan', die aan Jo Timmermans, door  iemand uit de poll van de krant werd gegeven. 
Timmermans zag  het spelletje ook niet zitten en werkte niet mee aan een fotovastlegging. 
'De krant [nog eens verwoord door Theo van de Zanden]: 'We scharen hem niet tot onze vrienden. We zullen hem op de voet blijven volgen'.
Overigens zag ook wethouder Rodney Weterings, vaak te zien op de digitale snelweg en nog meer een fanatiek twitteraar,
deze poll niet zitten: 'een collectieve peil-histerie,' volgens Weterings. Maar toen hij hoorde van de nominatie begon hij ook mee te doen, o.a. met collega Bart Eigeman en schakelde vrienden in. Toen hij in de Poll van het BD zag dat VVD-er Roderick van de Mortel aan kop ging, begon hij nog fanatieker te twitteren, waardoor zijn positie zienderogen begon te stijgen, aldus Van de Zanden.

-Boven: PvdA-wethouder Weterings vond dit gedoe -als politicus- een beetje overtrokken, maar hij sprak wel met Bart Eigeman af: 'Jij of ik zal eindigen..'
-Links voor de muzikale noten zorgden de twee artiesten [Koningstheaterakademie] van de show Springtij, Kiki Schippers en Merik Waltong.
-Links boven: Hartje Den Bosch- voorzitter Tinie Bertrums.
 
foto's © paul kriele, 31 mei 2011.

Ook Tinie Bertrums werd geafficheerd als een klager en iemand die zich meestal verongelijkt voelt, maar '...die ambtenarij,' zei Bertrums, 'daar is het de ene dag dit en de andere dag dat..'
' Hoe kunnen de ondernemers hun invloed  laten gelden,' vroeg Van de Zanden, 'Ik denk dat  iedereen moet beseffen dat de kwaliteit van de binnenstad bepaald wordt door het ondernemersklimaat en gekoesterd moet worden. Dat zou het De gesproken column van stadscolumnist Eric Alink

Achtergrondinformatie bij de aanpak van het onderzoek
In zijn inleiding sprak de ceremoniemeester Theo van de Zanden over de aanpak van de vraag wie de meest invloedrijke persoon is, wat niet zo vanzelfsprekend lijkt. Het aspect  is veel ingewikkelder dan het lijkt, omdat er achter de schermen toch nog veel mensen aan de touwtjes blijken te trekken.
'Het is ook niet zo maar een populaire vraag,' sprak Marcel Boomers in zijn toelichtig op de procedure. ' Veel politocologen houden zich er mee bezig,  het eerste gebeurde dat in de Verenigde Staten. Wij bouwen daarop voort,' klonk het als excuus voor degenen die dit spelletje niet zo zien zitten.
Daarop volgde uitleg welke methoden[decisiemethode, reputatiemethode en de formele positiemethode] er toegepast kunnen worden en waaruit uiteindelijk, door bijv. interviews etc., 50 personen rolden.
De eerste 50 werden voorgelegd aan kandidaten van wie verwacht wordt dat ze Den Bosch goed kennen. Dor een verdere selectie bleven er tenslotte 25 over.

De gesproken column van Eric Alink: Megaburgers

Langzaam legde hij het mes neer. Op zijn witte jasje zaten bloedspatten. „Mag ’t?”, baste hij. Ik zweeg bedrukt. Hij herhaalde z’n woorden: „Mág ’t een onsje meer zijn?” Mijn knieën knikten vanzelfsprekend ‘ja’, want slager Werts had ogen die half-om-half van je konden maken. Zo vertrok ik steevast met meer speklappen of beuling dan m’n moeder op het briefje had geschreven – “we zijn niet van Van Lanschot”, zou ze ritueel verzuchten bij het natellen van het wisselgeld.

Eind jaren zestig hoorde ik het Werts wekelijks in z’n winkeltje op de Vliert zeggen: ‘Macht’ en ‘onsje meer’. Zo leerde ik dat macht hand in hand gaat met meer – nooit met minder. Macht maakt de kiloknaller in ons los. Je gaat salamitactieken volgen, proeft nieren, stelt hamvragen. Zoals: wie maakt hier de dienst uit? D’n Boss geeft antwoord.

Wat direct opvalt, is de zorgwekkende feminisering van de macht. Volgens de Top van Tilburg leeft in die stad nog elke vrouw keurig achter het weefgetouw. Maar in trendy Den Bosch duiken in de Top-25 maar liefst twee dames op, met de royale echtgenote van Jo Timmermans hors concours. Het maakt deze stad tot een emancipatorisch golfslagbad, waar Libéma vast een levensvatbare attractie in ziet – read my lips. Toch is een snelle opmars van vrouwen geen realistisch scenario. Van oudsher knielen Bossche mannen enkel voor verschijningen die meer fictie dan feit belichamen: Onze Lieve Vrouwe en Hendrien.

Zo blijft Den Bosch het domein van boys and toys. Vooral stedenbouw en vastgoed blijken grenzeloos herenvermaak. Wat delen die liefhebbers van Lego en Stratego? Ambitie, bouwdrift en een dakloos ego. Want qua formaat past hun zelfvoldaanheid niet op voorhand in de Brabanthallen.

Kortom: macht en ijdelheid bijten elkaar niet. Maar ook andere ondeugden liggen op de loer. Dat leert een artikel in het mei-nummer van het tijdschrift Social Psychology and Personality Science. Uit experimenten blijkt dat we macht toekennen aan degenen die sociale regels overtreden en morele normen overschrijden. Kortom: bot en horkerig gedrag loont, wat een enkele naam in de Top-25 kan verklaren.

Delen ook Bossche zakenlui lakens uit? Ja, flink. Zij dulden zelfs de verbeelding aan de macht, gelet op hun betrokkenheid bij cultuur. Treuriger is het gezag van middenstand en horeca. Daar heerst de macht der gewoonte: het langgerekte klagen. Over de vrijmarkt, die de vrije markt verpest. Over het enige dat je in Den Bosch kosteloos mag parkeren: problemen. Over de ijskonijnige houding van de gemeente, tot smart van winkeliersvereniging Gebroken Hartje Den Bosch.

Niet minder invloedrijk is de verledentijdpolitie. Zij heeft het druk. Want volgens onbevestigde berichten nadert de toekomst onze stad. Twee geruststellingen: je moet niet alle bangmakerij geloven en – een meesterzet – Den Bosch heeft besloten om elke voorbije seconde tot verleden tijd uit te roepen. Dat tikt lekker aan.

Tijdlozer is de ambtelijke macht. Onderschat ze niet, met hun Blackberry’s en iPhones. Zij weten hun visie op de stad in maximaal 140 tekens te proppen. Knap? Den Bosch kent dienaren wier visie slechts acht tekens beslaat: G-e-z-e-l-l-i-g.

Een tussenvraag. Hongeren de gewone stervelingen in deze stad niet naar macht? Zeker wel. Voor een pizza-Machiavelli met extra knoflooksaus mag je een Bosschenaar altijd wakker maken. Sowieso ziet hij zichzelf als uitverkoren Burger King. Hij is soeverein heerser over “z’n eigen”– en dat is bij de gemiddelde Bosschenaar een tamelijk groot gebied. Verder vermijden onze stadsgenoten zichtbare macht: voor je het weet, vragen ze je of je FC Den Bosch wil redden.

Tot slot: valt er een profiel te destilleren uit de Top-10? Zeker wel. De ware machtige heeft in sociale zin de lenigheid van een Flik-Flak-lid en het DNA van de kameleon, wat soms in zowel Rosmalens als Bosch belang is. Bovenal verstaat hij de kunst van het horen, zien en zwoegen. Zwoegen? Ja. Want zwijgen kost een Bosschenaar meer zweet dan tien keer doorvertellen. Alhoewel: in ambtelijk jargon heet lekken optimalisering van kennisdeling.

Even onder ons: op het stadhuis is de laatste weken driftig gepooled wie nummer één staat. Drie keer raden. Ja, die. Met een voetnoot: voor de oppermacht moet je in de Vogelstraat zijn. Nee, niet bij moskee of politie. Achterin bij de Gamma, afdeling badkamerspiegels. Wie zich daarin met open blik durft tegen te komen, bezit de hoogste macht. Een gelukje: model Quadrato is deze week in de aanbieding. Geachte Top-25, zorgt u zelf voor de pluggen?

Zie ook Alinks site: www.bosschekroniek.nl

Terug naar boven