Divers gaat bezuinigen door minder werk en ontslagen

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-07-2011 | Gewijzigd op: 05-07-2011
Welzijnsorganisatie Divers is door bezuinigingen genoodzaakt tot directe ontslagen. . Bij  Divers zullen 20 van de 125 banen gaan verdwijnen. Er zijn  in feite 166 formatieplaatsen. Dat  ontslag gebeurt per 1 januari 2012 door natuurlijk verloop en een vacaturestop, aldus een persbericht van de organisatie.
Oorzaak is het wegvallen van gemeentelijke en extra opdrachten ten aanzien van het welzijnswerk.

De organisatie staat voor nóg een bezuinigingsronde van het Rijk die kort op zgn doeluitkeringen die te maken hebben met aspecten als 'leefbaarheid en veiligheid in de wijken, werk waar Divers zich juist op richt...Dat moet feitelijk de gemeenteraad aanspreken.
 
In november 2011 volgt waarschijnlijk een tweede bezuinigingsronde. Dan beslist de gemeenteraad in hoeverre het wegvallen van overheidssubsidies wel of niet ‘gerepareerd’ kunnen worden.