Krakers protesteren tegen kraakverbod

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-07-2006
Spandoek in de Vliertstraat dat protesteert tegen een van rijkswege beoogd kraakverbod.. De tuin in de Vliertstraat, ook mede mogelijk gemaakt door ... 
foto's © kriele, 6 juli 2006.

Een gespaard gebleven pand in de Vliertstraat dat al jaren is gekraakt. Sommigen zullen de wenkbrauwen fronsen als ze de staat van odedrhoud zien van bepaalde panden in de binnenstad. Dat overkwam Postelstraat nummer 23 dat nagenoeg uitgekleed ontruimd werd, nadat de krakers de straat hadden gebarricadeerd met enig meubilair en bouwmateriaal.. Ook de panden van Drijvers in de Stoofstraat kwamen tamelijk geschonden uit -letterlijk - de strijd. Er brak ook nog eens een binnenbrandje uit waarvan aannemer Tiny Drijvers de schuld in de schoenen geschoven kreeg. Over de panden in de Verwersstraat van Brabant Water, de nummers 76 en 78, kan men toch niet oordelen dat aanzienlijk in staat verbeterd zijn gedurende de kraakperiode.

Krakers protesteren tegen kraakverbod  11 juni 2006.
Bossche krakers gaan dmv spandoeken protesteren tegen het door het kabinet opgelegd strafbaar stellen van het kraken. Die afspraak van de ministeries van Justitie en Volkshuisvesting beoogt leegstand tegen te gaan en het beschikkingsrecht van eigenaren te beschermen. Maar aan dat effect twijfelen de krakers sterk. Ze merken op, dat door dat verbod de woningnood zal toenemen en dat door de regel ‘kraken mag pas na één jaar leegstand dat beschikkingsrecht toch al gewaarborgd is. Bovendien kunnen eigenaren een ontruimingsbevel krijgen als hun pand een nieuwe bestemming heeft. Krakers stellen ook, dat juist in kraakpanden vernieuwende cultuur en bedrijvigheid is ontstaan, ofwel dat er economische impulsen van uitgingen. 
Op de weggeefwinkel, die sedert kort gevestigd zit aan het pand Havendijk, zijn spandoeken aangebracht met de tekst ‘Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging’ en ’Stop het kraakverbod’. De Weggeefwinkel komt van het stationsemplacement, waar de gekraakte loods van Wagon Lits aan de Mayweg in de afgelopen week is gesloopt tbv een parkeerplaats.
De panden aan de Havendijk- voorheen Kwikfit- die sedert april 2006 zijn gekraakt. De krakersgroep die er een Weggeefwinkel opende, protesteert met spandoeken 'Mede mogelijk gemaakt door de Kraakbeweging' tegen het ministerieel opgelegd 'kraakverbod'.  foto's © paul kriele, 11 juni 2006.
 Terug naar boven