Zes ZwerfAfvalPakkers beloond

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-01-2006 Wethouder Jetty Eugster, wethouder van ondermeer van Openbare Ruimten, heeft vanmiddag donderdag 19 januari 2006, zes Bosschenaren in het zonnetje gezet. De zes ontvingen van de gemeente een ZAP- speld en een oorkonde omdat ze zich hebben ingezet voor een schone omgeving. ZAP slaat op Zwerf Afval Pakken. Die inzet werkt hopelijk stimulerend op de andere buurtbewoners, sprak Eugster hoopvol en reikte de zes ook nog een bos bloemen uit.
Drie bewoonsters van de Hofstad, Sjaan Halewijn, Sjaan Boot en Monica van der Hoorn kregen een speld, evenals Frans Dirks, die de Heerendonklaan in Deuteren schoon houdt en Simon de Garde die vooral actief is in Hintham, met name rond de flats in het Heijmansdorp. De dankbetuiging is een initiatief van de Stichting Nederland Schoon waarbij de gemeente zich heeft aangesloten.

Links de dames uit de Hofstad, vlnr.: Sjaan Halewijn, Sjaan Boot en Monica van der Hoorn
foto's © paul kriele, 19 januari 2006
Op de rechter foto poseren de zes gelauwerde zwerfafvalpakkers. 
Vlnr. Frans Dirks [Deuteren] , Sjaan Halewijn, wethouder Jetty Eugster, Sjaan Boot, Monica van der Hoorn en Simon de Garde uit Hintham. De drie dames maken de Hofstad geregeld schoon.

 ‘Schoon trekt schoon aan’, is de redenering van de stichting die een samenwerking is tussen het bedrijfsleven, overheden en belangenorganisaties, zoals bijv. de ANWB. Het doel is het zwerfafval terug te dringen.