Ontkenning CBS-statistiek mbt lage Bossche huizenprijzen

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-10-2011 | Gewijzigd op: 03-10-2011
Op de info-avond van Boumij [30 september 2011] over het Project 'Carolus 'relativeerde makelaar Marc van den Berg sterk de statistiek die het CBS hanteert aangaande de daling van de huizenprijzen, waarbij in Den Bosch de sterkste daling zou plaatsvinden.

Er zijn nogal wat typen huizen waarbij het CBS geen verschil maakt bij haar onderzoek.
Hier etages boven winkels in de Kerkstraat.
Nieuwbouw in De Groote Wielen of in Boschveld of de Meerendonk maakt nogal wat vershil.

'Het CBS gooit ten eerste alle typen huizen op een hoop. Daardoor krijg je een vertekend beeld,' stelt Van den Berg.
Sterker nog in die registratie van het CBS zitten ook de verkopen van projecten als Boschveld en Meerendonk en Graafsewijk /Hinthamerpoort waar veel typen sociale woningen worden teruggebouwd, zegt Van den Berg die het CBS-bericht ongenuanceerd vindt.
'In Den Bosch heerst nog steeds een druk van buitenaf van gegadigden die in Tilburg en bijv. in Eindhoven werken en voor Den Bosch kiezen als woonstad.'
Van den Berg benadrukt dat het project Carolus het eerste bouwprogramma sedert jaren is in de stad voor gegadigden van huizen die dichtbij het centrum liggen. Er zijn geen vergelijkbare projecten te noemen. Met name doorstromers uit Muntel en Vliert zien nu hun kans voor een huis in en trapje hogere categorie, zoals die in plan 'Carolus' komen..