Onderzoek economisch functioneren binnenstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-10-2011 Van donderdag 3 t/m zondag 6 november 2011 vindt er een onderzoek plaats onder bezoekers en bewoners van ´s-Hertogenbosch over het economisch functioneren van de binnenstad. Op straat -in de binnenstad- worden enquêtes afgenomen. Vastgelegd wordt hoeveel mensen de binnenstad bezoeken, waar zij vandaan komen en hoeveel geld zij uitgegeven. Ook komen vragen aan de orde over het winkelaanbod, over de bereikbaarheid en over de wijze van vervoer naar de binnenstad.
Binnenstadsmonitor
De resultaten van het onderzoek waarvoor de gemeente en het Centrummanagement opdracht gaven, worden gebruikt voor de Binnenstadsmonitor, die een beeld geeft van het economisch functioneren van de binnenstad. 

Tevens vindt er de komende weken een telefonisch onderzoek plaats onder honderden Bosschenaren die over het boodschappen doen worden gebeld. In dat gesprek komen ook de bevindingen over het wijkwinkelcentrum aan bod. De antwoorden worden zowel voor de nieuwe Binnenstadsmonitor als voor het gemeentelijke detailhandelsbeleid gebruikt.