Jongerencentrum in West gaat - toch- door

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-12-2011 Realisatie van een Jongerencentrum op West als opvolger van -het inmiddels gesloopte- The Mix  is dichter bij gekomen met de ondertekening van een convenant waarin alle partijen* participeren. Ipv the Mix is er nu partycentrum Sterrenheuvel [in het nabij gelegen de Éendenkooi] in beeld gekomen.
Het na veel overleg gereedgekomen convenant legt vast onder welke voorwaarden het jongerencentrum in het pand “de Sterrenheuvel” kan gaan functioneren, rekening houdend met de omgeving, ihb de directe buren: de bewoners van de Taling.

De aanvraag van een omgevingsvergunning die nu is ingediend, wordt een verbouwing van Sterrenheuvel mogelijk gemaakt.