Voorbeeldreis Marokko door succesvolle jongeren

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-09-2008
Bestuurslid van de Stichting Marokkaanse Jongeren en projectleider van de ' Marokkoreis'.
foto © paul kriele, 24 september 2008.

Over ruim een week gaat een groep van 20 jongeren naar Fez en Rabat.
Die reis heeft als tweeledig doel te zoeken naar potentiële bestuurders en vrijwilligers bij Marokkaans jongeren. Tevens is het een persoonlijke ontdekkingsreis voor deze jongeren.
De reist verloopt met activiteiten te ontplooien ondermeer in een weeshuis [Kenitra], waar voor 70 van de 170 kinderen een feestelijke dag wordt georganiseerd met cadeautjes en tal van activiteiten. Het programma vermeldt verder nog een voetbaltoernooi, er passen uitstapjes in naar ‘de roots’ van de jongeren en een kennismaking met het Marokkaans parlement en de historische plaatsen Fez en Rabat.
De stichting Marokkaanse Jongeren nam dit initiatief dat ze bij wethouder Eigeman deponeerde en die was er meteen positief over omdat het de positieve krachten in de jongeren naar boven haalt. Eigeman noemt als voorbeeld: ‘Wie kiss voetbal’.
De reis gebeurt met medewerking en financiële steun van de gemeente Den Bosch en de provincie. Maar de deelnemers, die elkaar al jaren kennen vandaar de leeftijd 18 plus, en opgeklommen zijn tot succesvolle managers en bijv 1e klas voetballers, hebben zelf een financiële bijdrage geleverd. Behalve dat laten zij zien dat er niet alleen problemen zijn en er ook succesmanagers en bijv. 1e klas voetbalspelers.

Oud-jongerenwerker wethouder Bart Eigeman die sommigen nog herkent uit die tijd gaat zelf mee om de ’betrokkenheid van ‘de bestuurder’ met hen aan te geven en hun kwaliteiten te respecteren, want ‘..talent hebben we keihard nodig,’ aldus de wethouder.’
Buiten de meer ontspannen dagen zijn er ook dagen met sessies waarin de rol en ambities van de jongeren aan de orde komen. Want een niet onbelangrijk doel voor de jongeren is er achter te komen wie ze zijn en wat hun ambities kunnen zijn bijv. als kaderlid bij de Stichting of als vrijwilliger in het Marokkaans jeugdwerk.

Uiteraard kreeg tijdens het persgesprek in het stadhuis bestuurslid en projectleider Karim El Barkaoui de vraag voorgelegd over de actualiteit rond de Marokkaanse probleemjongeren. Karim in het dagelijks leven docent geschiedenis aan het St. Janslyceum, verwijst naar het doel van de Marokkoreis. Dat is binnen de groep potentieel kader te ontwikkelen en ons team bij de Marokkaanse jeugd als voorbeeld te stellen. Die 5 dagen zal ook een confrontatie betekenen met de eigen persoon, aldus de projectleider. We richten ons met dit project niet op kwaad of goed, maar op het positieve

Mogelijk dat na de reis er ism project Doelbewust een voetbaltoernooi volgt, waarvan deze groep de organisatie op zich neemt. Dat zal dan hun eerste verantwoordelijke taak zijn als toekomstig kaderlid van de Stichting.

Eigeman tot slot: ‘Ik wil de hardheid uit de samenleving wegnemen, die zowel bij de Nederlanders als bij de Marokkaanse jongeren bestaat. Ik hoop dat deze reis daartoe bijdraagt.’

Terug naar boven