Paas-winkeldrukte en ook nog een bijbelboodschap er tussendoor

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-04-2012 | Gewijzigd op: 07-04-2012
Pasen is een christelijk feest, waarop de verrijzenis van Christus wordt herdacht. Maar het is ook een koop- en winkelflaneerfeest geworden en voor sommige kinderen -die niet beter weten - een paashazenfeest en een dag om eieren te zoeken.
Op Tweede Paasdag gaat het 'dagje uit' vaak naar de meubelboulevards, zeker als het buiten koud is.

Op Paaszaterdag is het altijd druk in de stad, maar ook hier weer hield de koude velen binnen.

Bij Bakker De Groot op de Stationsweg en bij bakker Van Schijndel [voorheen Van Haren] in de Hinthamestraat, hingen ze met de benen buiten. foto's © paul kriele, 7 april 2012.

Op de Hinthamerpromenade werd het kooppubliek geconfronteerd met een groep van de Evangelische Gemeente die in een simpele toneelact met bijbelse figuren en een houten kruis luidklinkend het bijbelverhaal nog eens kenbaar maakte. Op het spandoek stond: 'Jezus is opgestaan'.

Een luid schreeuwende omroeper in een bijbels tafereel probeerde op de  Hinthamerpromenade de aandacht van passanten te trekken voor de bijeenkomsten van de Evangelische Gemeente.

foto © paul kriele, 7 april 2012.

In de  binnenstad liepen ook 'paashazen', die eieren verstopten waaraan voor de vinder een prijs verbonden zat.

Voor dergelijke dagelijkse taferelen klik op 'Straattaferelen'. Op deze pagina staan regelmatig bijzondere straattaferelen.