Actiekamp op kaalslag Van Broeckhovenlaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-07-2012 | Gewijzigd op: 05-07-2012
Vrijdagmiddag -5 juli 2012- gaat een groep activisten - zonder toestemming van de politie- het braakliggend terrein van het toekomstig hostel aan de Van Broeckhovenlaan in bezit nemen. Ze zetten daar onder het motto 'Voedsel terug in eigen hand' van 5 t/m 10 juli 2012 met tenten, een campingkeuken en mobiele wc's, een Landbouwactiekamp
Op het kamp worden workshops gegeven over voedselvoorziening en stadstuinieren. Zaterdag is er een open dag met info en demo's over zelf voedsel verbouwen.
De actievoerders willen het terrein doen uitgroeien tot een grote moesstuin [..].
Het kamp, dat georganiseerd wordt door ASEED en de stichting Transfarmers [van de Graafse Hof], beoogt op actieve wijze mensen kennis te laten maken met stadslandbouw.

Situatie van 5 juli 2012
Vrijdag  6 juli 2012 start het Landbouwactiekamp. Donderdag waren de leden van ASEED en Tranfarmers nog bezig met het opzetten van de tenten, de promotie aan het voorbereiden en weer anderen die 'de  techniek' aansloten. Een mast met zonnepanelen zorgt voor de elektro. Achterin staat de cantinetent en voorin de keuken voor o.a.  de workshops. 

Jochem geeft ons een rondleiding over het terrein, dat eerst hier en daar gemaaid werd en waar de organisatoren en de vrijwilligers ook in tenten bivakkeren.

De ingang ligt aan de Van Broeckhovenlaan, maar men gaat eerst over het terrein dat bestemd is voor een hostel. Daar achter bevindt zich een braakliggen stuk van de BAM waarop zij woningen wil bouwen, maar de gemeente wil dit gebied verbinden met het park langs de Boterweg bij het Hinthamerpark zodat er een ecologische zone ontstaat. foto's © paul kriele, 5 juli 2012.

Tansfarmers bezig met de p.r. Achterin op het 'BAM-terrein de cantine.
De elektro wordt opgewekt vanuit zonnepanelen.

foto's © paul kriele, 5 juli 2012.
De toekomstige bar waar de gasten zelf de stroom kunnen opwekken en daarna kunnen aflezen wat het energiepeil is geworden.

Bericht en situatie van 2 juli 2012.

Het braakliggend terrein van een voormalige school aan de Van Broeckhovenlaan dat bestemd is voor de bouw van een hostel. De komende dagen 5 t/m10 juli 2012 wordt het bezet voor een Landbouwactiekamp.

foto © paul kriele, 15 december 2011.

De actievoerders zeggen dat  ze niet de politie, maar wel de gemeente hebben geïnformeerd.De wikjagent is in ieder geval op de hoogte. Die zal niet voor problemen zorgen, zegt Jochem.
Beiden blijken we via via op de hoogte te zijn, maar wachten nog de ontwikkelingen af, zo blijkt uit hun woorden. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat,'.. zolang de Openbare Orde en Veiligheid niet in het gedrang komen, de gemeente de boel de boel laat. Er kan dan veel in Nederland. Maar als het om grote groepen mensen gaat en er komt vuur en dat soort zaken aan te pas, dan komt die 'Orde en veiligheid' wel in gevaar.... '.

Een woordvoerder van ASEED: “De gemeente heeft de mond vol van stadstuinieren en vergroening van de stad, maar houdt daadwerkelijke initiatieven van bewoners tegen.'
Sophie van Transfarmers: 'Dit terrein gaan we gebruiken om Bosschenaren te laten zien dat ze zelf iets kunnen beginnen. Stadslandbouw is belangrijk en supertof en het is niet afhankelijk van de overheid”Terug naar boven