Paleiskwartier: Somaliërs stappen op na verzoek gemeente

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-08-2012 De politie heeft vanmorgen,  donderdag 2 augustus 2012,  de Somaliërs aangezegd op te stappen. Dat gebeurde met een “bestuurlijke aanzegging tot beëindiging”, een besluit dat loco-burgmeester Geert Snijders in overleg met de politie en Openbaar Ministerie op grond van de Wet Openbare Manifestaties heeft genomen. 

De protestactie wordt door de gemeente gekwlalificeerd als demonstratie, iets wat tijdelijk is..
De Somaliërs lagen tegenover de cafés en bij de ingang van het Paleis van Justitie.
foto's © paul kriele, 31 juli 2012.

De circa 70 demonstranten pakten na dat verzoek hun persoonlijke bezittingen in en verlieten de locatie bij de ingang van het IND aan de Leeghwaterlaan. Ze zijn met de bus teruggebracht naar het AZC in Vught. De demonstratie is op een nette manier beëindigd, zegt het persbericht. 
Zie eerder bericht dd. 31 juli 2012  over protestactie tegen behandeling. 

Verklaring gemeente
 De gemeente zag het verblijven van de groep asielzoekers aan de Leeghwaterlaan als een demonstratie. We hebben de afgelopen dagen het recht op demonstratie gerespecteerd. En we zijn humaan en invoelend omgegaan met de groep demonstranten. De IND sprak de afgelopen dagen veel met vertegenwoordigers van de groep. Dit mede op aandringen van de gemeente.
Een demonstratie is in de ogen van de gemeente altijd eindig. Wij zijn als lokale overheid geen partij in het conflict. Maar we zijn wel verantwoordelijk voor de openbare orde/veiligheid en de volksgezondheid in de directe omgeving van het IND-kantoor. We hebben daarbij ook oog voor de belangen van ondernemers, bewoners en passanten van het gebied.

Locoburgemeester Snijders sprak gisteren met vertegenwoordigers van de demonstranten. Hij meldde hen dat in onze ogen de demonstratie op niet al te lange termijn moet stoppen.

De IND en de groep asielzoekers kwamen er samen niet uit. De onderhandelingen zijn gisteren gestopt en er is geen zicht meer op overeenstemming. Daarom is er voor ons voor geen reden meer om de demonstratie nog langer toe te staan. Daar komt bij dat:
- de groep demonstranten groeit;
- de demonstratie al enige tijd duurt ( 3 x 24 uur);
- de demonstratie steeds meer doorgangen blokkeert en vervuiling geeft in de openbare ruimte;
- we klachten en reacties ontvangen van ondernemers, bewoners en passanten van de Leeghwaterlaan en directe omgeving.Terug naar boven