Politiek neemt klaagzang van Blb over horecaoverlast over

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-10-2012 | Gewijzigd op: 24-10-2012
Leefbaar 's-Hertogenbosch, Bosch Belang en Stadspartij Knillis hebben schriftelijk bij B&W geklaagd over de overlast die horecazaken de omwonenden bezorgen. Daarmee volgen zij het initiatief dat de Blb afgelopen zomer nam om daarover actie te ondernemen bij politie en de gemeente.

De Blb is sowieso al tegen de uitbreiding van de openingstijden, maar door diverse opmerkingen, lopende de ledenvergadering, nam voorzitter René Spermon voor daar daadwerkelijk haar pijlen op te gaan richten.

In die lijn ligt nu dus de kritiek van de drie fracties. De fractieleiders schrijven onder meer dat het evenwicht tussen de woonsfeer van omwonenden en de belangen van de horeca scheef is gegroeid.Verder gaat het hen met name over deuren die open gaan om rokers naar buiten te laten en portiers die het met het dicht doen van die deuren niet zo nauw nemen en ook nog over bezoekers die op binnenplaatsen herrie maken.  zie hieronder.

Nauwelijks handhaving
Zie artikel 'Blb stelt overlast horeca aan de kaak artikel dd. 21 juni 2012 waaruit blijkt dat er nauwelijks handhaving gebeurt. Dat element viel op de Ledenvergadering van de Blb [21 juni j.l.] regelmatig te beluisteren. In de stad blijkt er een slecht handhavingsbeleid tegen geluidsoverlast van horecazaken te zijn. Noch door de gemeente [’s nachts onbereikbaar en onvoldoende menskracht], noch door de politie ['geen prioriteit/ weinig menskracht' ].
In een reactie antwoordde de ‘Wijkagent binnenstad’ Dennis: ‘Technisch gezien kan een agent ’s nachts niet naar de decibels, isolatie en naar het deurbeleid vragen.’
Dat leidde weer tot de opmerking dat de politie wel kan registreren en haar bevindingen aan de gemeente kan rapporteren.
Advocaat. Mieke Geeraets, die als juridisch deskundige aanwezig was: ‘Ook kunnen burgers, wanneer zij noch bij de gemeente noch bij de politie weerklank ervaren, zelf een bureau inschakelen en dan geluidsmetingen laat doen....‘