Groot Den Bosch: volgens het regeerakkoord

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-10-2012 | Gewijzigd op: 29-10-2012
Het regeerakkoord bevat op tal van aspecten een visie. Vaak zijn het richtlijnen waarop later het beleid nader kan worden gedefinieerd.

Wat punten:
-Detailhandel
Onder de verlaging van de regeldruk valt bijv. ook vrijere winkelsluiting op zondagen
Financieel
-Verplichte bankierseed
-streven naar een Europese bankunie
-maximale -variabele beloning- in de banksector
-tegen gaan van fraude, bijv. door uitbreiding capaciteit FIOD
Onderwijs
Betere opleiding voor startende docenten en schoolleiding, plus bijscholing docenten
Sociaal /maatschappelijk
-Bestrijding homofoob geweld
-geen benoeming van nieuwe weigerambtenaren
Cultuur/omroepen
-geen btw-verhoging op kunst & cultuur\
-Financiën van regionale omroepen via Rijk en niet meer via de provincies
Zorg
-specialistenloon wordt integraal onderdeel van ziekenhuisbudget, als...
-één gezin, één plan, één regisseur bij decentralisatie in het sociale domein
Sport
-geen Olympische Spelen teveel risico
Bestuur
-streven naar vijf landsdelen. Al wel duidelijk is de samenvoeging van Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland.
Nog geen visie op andere provincies.
Er staat wel: Kabinet gaat in gesprek over vergroting 'provinciale schaal' . Ihkv decentralisatie wil rijk streven naar steden met minimaal 100.000 inwoners.
Dat betekent samenvoeging van steden in bijv. Noord-Oost Brabant, ofwel een Groot Den Bosch met Oss en diverse andere steden samen, een groot Eindhoven: Eindhoven en Helmond samen, een groot Tilburg met Waalwijk samen en Groot Breda met Roosendaal samen.