Wethouders+ambtenaren werken vrijwillig opMADD-dag

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-10-2008 | Gewijzigd op: 31-10-2008
Op de Madd-dag poetste wethouder Jetty Eugster in het Dierenhuis aan de Oosterplas en ging wethouder Geert Snijders in de Moerputten wilgen snoeien. MADD betekent: Make A Difference Day.
Hun bijdrage aan deze internationale MADD-dag was bedoeld als uitnodiging aan nog meer mensen zich te melden voor het vrijwiligerswerk. Vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november 2008 zijn bedoeld als kennismakingsdagen met dat vrijwilligerswerk.
Eugster, die de hele middag in het Dierenhuis actief  was, begon haar bijdrage met het uitlaten van  de- ''lieve' - hond Roy. Daarna ging ze de ramen zemen en hier en daar nog wat andere klusjes doen. De medewerk[st]ers Loes Antoine, Danielle en Carla van de afdeling Welzijn van de gemeente legden een parkje aan en Leonie en Joost verrnieuwden de dakgoot van een van de bijgebouwen.
Jetty  Eugster werkte, zoals ze in de koffiepauze met een knipoog toelichtte, noch  zwart noch wit, maar pro Deo.  
'Doel van onze inzet, is behalve die oproep ook de waardering van de gemeente te doen blijken voor de belangeloze inzet van zovele vrijwilligers.' De gemeente-ambtenaren leverden er een halve vrijdag voor in . 'En ik,' aldus Eugster, 'werk in de baas zijn tijd..'.. 

Boven wethouder Jetty  Eugster, die hier  noch zwart , noch wit werkt, maar zich pro Deo inzet op de 'Make a difference day. Een dag die  bedoeld is als oproep om vrijwilligers te werven.
Eugster: 'Het lijkt leuk werken in zo'n dierenhuis, honden uitlaten en poezen verzorgen, maar er komt meer bij kijken, ' aldus Eugster , die zegt er geen hekel aan poetsen te hebben. Je moet nu eenmaal van alle markten thuis zijn.'

 
foto's © paul kriele, 30 oktober 2008.

Engels idee
MADD dag is een idee dat vanuit Engeland is over komen waaien. Het begon vier  jaar geleden bij het regeringsjubileum van koningin Beatrix. Toen is er ook een landelijke organisatie opgezet. In dat jaar ontving het Bossche afdelingscomité al een rpis pleof
Dat comité doet de lokale organisatie, plant de klussen, levert de menskracht en houdt de administratie bij. 'Volgend  jaar verschuift de MADD-dag naar maart,'  aldus Antoine van Gerven, beleidsmedewerker van de afdeling Welzijn van de gemeente.

Terug naar boven