´Boom en Bosch´ willen weer koningsboom planten

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-02-2013 | Gewijzigd op: 05-02-2013
De Stichting Boom en Bosch wil bgv de komende Troonswisseling 30 april 2013] samen met de Stichting Nationale Boomfeestdag* en de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, in overleg met de Rijksvoorlichtingsdienst, het initiatief genomen tot het project “Koningsbomen”. 
*zie toelichting hieronder

Het al vroegtijdig -  7 april 2004 - planten van een 
Amalia zilverlinde op Bastion Oranje
.

foto  © paul kriele, 7 april 2004.

Vanwege die bijzondere inhuldiging stelt Boom & Bosch voor niet alleen in de stad een herdenkingsboom te planten, maar ook in alle dorpen en buurtschappen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Samen met de stad gaat het dan om 14 lindes. Buurtverenigingen, wijkraden en oranjeverenigingen kunnen de gedenkbomen op 30 april, samen met schoolkinderen, op bijzondere plekken binnen de gemeenschap aanplanten.
De stichting Boom & Bosch vraagt het College van B&Whet initiatief van de Stichting Nationale Boomfeestdag te steunen en de suggestie van Stichting Boom en Bosch over te nemen.

*De Stichting Nationale Boomfeestdag schrijft op haar website dat sinds het ontstaan van het Nederlandse Koningshuis het een mooie en lange traditie is om bij iedere abdicatie een zogenoemde Koningslinde aan te planten. De stichting geeft aan dat in tal van gemeenten monumentale Koningslindes herinneren aan het begin van het koningschap van de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix. In Nederland is het traditie om bij troonwisselingen en geboortes lindes aan te planten. Zo is er in 2004 ter gelegenheid van de geboorte van prinses Amalia op bastion Oranje een koningslinde aangeplant. De linde is een echte herdenkingsboom. Zie artikel Amalia zilverlinde geplant op Bastion Oranje dd. 7 april 2004

De zgn. Wilhelmina-linde-boom op de Citadel.
foto ©paul kriele, 5 februari 2013.

Ook op het fort Citadel, zoals het oorspronkelijk ook als fort was ontworpen, staat een zilverlinde. Bij binnenkomst meteen rechts boven op de wal, in de meest  Zuid/Oostelijke hoek. Dezekoningsboom herinnert aan koningin Wilhelmina en dateert van 1898.

Terug naar boven