Bijeenkomst met ondernemers over 'Het Nieuwe Winkelen'

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-02-2013 Op 26 februari is er in het Bestuurscentrum een bijeenkomst met de binnenstadsondernemers over 
'Het Nieuwe Winkelen'. Onder leiding van wethouder Jan Hoskam [EZ] wordt ingespeeld op het unieke project waarbij steden en winkelgebieden inspelen op het veranderende consumentengedrag door samen een lokaal (digitaal) warenhuis te bouwen.
Die bijeenkomst is bedoeld om ook de Bossche binnenstadondernemers enthousiast voor dit digitaal project 'Het Nieuwe Winkelen' te maken.

Met de komst van mobieltjes, internet en social media is het koop- en winkelgedrag van consumenten de laatste jaren ingrijpend veranderd.
De kracht van Het Nieuwe Winkelen is om samen met alle ondernemers uit de binnenstad een antwoord vinden op deze gedragsverandering is Daarnaast is het van belang dat ondernemers uit de binnenstad hun krachten gaan bundelen.
Centrummanagement ’s-Hertogenbosch zet zich, samen met Ondernemersvereniging Hartje, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Koninklijke Horeca Nederland, VVV Noordoost Brabant en Ik Onderneem! in om Het Nieuwe Winkelen project te laten slagen.


We hopen veel ondernemers te mogen verwelkomen. Indien er voorafgaand aan deze bijeenkomst
Voor eventueel meer info: denbosch@ik-onderneem.nl.