Elzevieronderzoek 'Beste gemeenten': Den Bosch niet bij eerste 50 !

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-06-2013 | Gewijzigd op: 27-06-2013
De beste gemeenten in Nederland werden door het weekblad uitgekozen via een jaarlijks onderzoek door Elzevier en Bureau Louter*. 
 Roozendaal [1.501 inwoners] bij Arnhem scoorde het bester. Naarden is tweede, Haren derde. Littenseradiel, met het dorpje Jorwerd binnen de grenzen, heeft het meest harmonieuze leefklimaat.
Roosendaal wint omdat het een idylle is met veel groen, rust en ruimte. Bovendien grenst het aan de Veluwe, en profiteren de inwoners van alle gemak en voorzieningen van de grote stad Arnhem.
Den Bosch valt zelfs buiten de eerste 50.

* Kwaliteiten
Alle 408 gemeenten beoordeeld op wat ze aan eigen kwaliteiten in huis hebben, en daarnaast hoe ver de inwoners wonen van allerlei voorzieningen buiten de eigen gemeentegrenzen.

Den Bosch scoort  zeer goed op jeugdpakket, cultuur, horeca, economie en luxe winkels en bereikbaarheid.
De kwalificatie Goed is voort sport en fitness, hoogwaardige zorg en onferwijs en water.
Redelijk is voor werkgelegenheid, groene en natuur.
Matig voor recreatie, verkeersveiligheid en samenstelling bevolking.