Wat verandert er en komt er in 2014..?

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-01-2014 | Gewijzigd op: 11-01-2014
In 2014 zijn te verwachten:
>>> Opmerking: onze  suggestie van een bisschopsopvolging in het Bossche bisdom is onjuist gebleken en intussen gecorrigeerd.

-Januari 2014
Opening nieuw hoofdkantoor Enexis in De Croon. De Croon is gelegen op het meest zuidelijke terrein van het Paleiskwartier aan de Bordeslaan.

Complex 'De Croon', deels voor bewoning en deels voor kantoren bestemd.

foto © paul kriele, 22september 2011. 

In een van de laatst gereedgekomen complexen, ‘De Croon’ geheten, komt naast tientallen appartementen ook het hoofdkantoor van Enexis met 600 arbeidsplaatsen. Koning Willem Alexander opent op 29 januari 2014 dit Enexis hoofdkantoor. Het opvallend mediterraan ogend gebouw is een ontwerp  van de Italiaanse architect Adolfo Natalini.

-Februari 2014
Opening Brand Loyalty aan de Koningsweg [pand is voormalig Essentkantoor]
Op de Koningsweg is het voormalige kantoorpand van Essent uitgepeld en opnieuw ingericht en omgevormd tot een –ook letterlijk- transparant kantoorgebouw.
Brand Loyalty, zijde Koningsweg:
Alle gevels zijn door de glazen raampartijen transparant. De ramen worden door natuur stenen strips gemarkeerd.

foto © paul kriele, 17 december 2013.
Zijde Mayweg
De achterzijde van Brand Loyalty, voorheen Essent.

foto © paul kriele, 27 mei 2013.

-Voorjaar 2014
Sloop Adelheidstraat in Orthen Links. Als eerst volgt de bouw -in opdracht van Brabant Wonen- van een appartementencomplex nabij buurthuis De Herpen en ook de bouw van 12 woningen in de Adelheidstraat. In die straat vangt- ook als eerste -de sloop aan.

Ontwerp Orthen Links

Maquette voor het nieuwe Orthen Links, gezien vanaf het Noorden in de richting van de stad.

Rechts de flat in 5 bouwlagen met 50 appartementen bij het buurhuis De Herpen.
Rechts, naast de Van Herpensweide met de Weenergroep, loopt de spoorlijn naar Utrecht.

-Juli 2014
Sloop van de in 1969/1970 gebouwde verpleeg–, onderzoeks- en revalidatiegebouwen van het GZG.

-Zomer 2014
Invoering –twijfelachtig- 30 km-zone op traverse rond de binnenstad. De traverse bevat naast de Koningsweg /Koninginnelaan, ook de Parklaan-Zuidwal-Hekellaan, de Zud-Willemsvaart en de Diezebrug-Brugplein en Emmaplein Het heeft straks drie knooppunten: Orthenseweg/Citadellaan, Sluis O en Willemsplein.

Oude traverse verandert in boulevard van 30km...
Impressie van nieuwe boulevard thv de Koningsweg met bomenrijen en aparte fietspaden.

-Augustus 2014  Correctie !!
Hulpbisschop Rob Mutsaerts volgt in augustus- tot nu toe -zeker niet bisschop Antoon Hurkmans op, die op 4 augustus 70 jaar wordt. Onlangs nog zei Hurkmans bij terugkeer uit Rome na een 'Ad Lima-bezoek', dat hij zich geod voelt en voorlopig door wil gaan.
Het tijdstip voor officieel leeftijdsontslag,  is niet 70 jaar, zoals we eerder schreven, maar 75 jaar !

Mutsaerts is al plaatsvervanger van Hurkmans en bekleedt de posities van voorzitter van de priesterraad en is proost van het kapittel. Maar de titel hulpbisschop is in principe geen garantie om opvolger te worden. Dat kan alleen als de assistent tot coadjutor was aangesteld, zoals bij Bekkers, die de coadjutor van mgr. Mutsaerts  was.
Tussen 1943 -1960 was er ook al een - Willem - Mutsaerts als hoofd van het Bossche bisdom.
Jan Bluyssen was overigens hulpbisschop van bisschop Bekkers. De kans bestaat oevrigens wel dat Mutsaerts elders tot bisschop kan worden benoemd..

Hulpbisschop Ron Mutsaerts is nu al de vervanger van bisschop Toon Hurkmans. foto © bisdom den bosch, 2010. Bisschop Antoon Hurkmans, die op 4 augustus 70 jaar wordt. Een grens in de Kerk die door gaat voor leeftijdsontslag.
foto © paul kriele, 6 oktober 2010 .

-November 2014
Gemeenteraadsverkiezingen ivm samenvoeging Nuland en Vinkel bij Den Bosch per 1 januari 2015.

Start aanleg sortiebrug aan Noordkant Citadel naar terrein roeivereniging De Hertog.
De houten sortiebrug achter de Citadel, die rust op grote houten tafels.
De doorvaarroute wordt voor de roeiboten van 'De Hertog' ruim gehouden.

-December 2014
Het gereedkomen van de parkeergarage aan de Hekellaan.

Oplevering van de Paleisbrug [onder voorbehoud van eventuele tegenvallers]. Voor de Paleisbrug worden  in januari 2014 nog twee brugdelen aangevoerd. Ze komen eind april 2014 op hun plek te liggen.

De brugdelen, waar het nog aan ontbreekt, worden in januari 2014 aangevoerd en komen in april 2014 op hun plek te liggen.

foto © paul kriele, 27 mei 2013.

-In de loop van  2014
Restaratie Sint Jan. Voor 2014 staat de restauratie van de Mariakapel, evenals de Noordkant van de Sint Jan tot aan het Noorderportaal in de planning. Dat bevestigt oud-bestuurslid Stichting Nationaal Monument Sint Jan, Herman Lerou.
Dankzij subisidies van rijk, gemeente en provincie is er € 1.852.000 beschikbaar. Oud bestuurslid Herman Lerou meldt dat in 2014 de restauratie van de Mariakapel op de agenda staat en in 2015 het gedeelte tot aan het  Noorderportaal.
 
De Noordzijde van de Sint Jan: het linkerdeel, naast het Noorderportaal, is jaren terug al aan de beurt geweest.
In 2014 wordt de Mariakapel en het rechterdeel van de Sint Jan nog onder handen genomen
.

foto © paul kriele, 15 januari 2013.

Burgemeesterspost
Wat in 2014 niet verandert en ook voor de raadsleden niet hoeft te veranderen, is de burgemeesterspost van Ton Rombouts. Rombouts mag nog 2 jaar - tot aan zijn pensioen - aanblijven,  als het  de minister van BZ behaagt. ...
 
Zittenblijver Rombouts
Ton  Rombouts als burgemeester van 's-Hertogenbosch, vanaf 1996 tot  2014 [pensioen].

 
foto © paul kriele, 27 maart 2013.


Terug naar boven