Afscheid Muzerijedirecteur Kasbergen

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-04-2010
De naar Rotterdam vertrekkende directeur van de Muzerije Ariëtte Kasbergen.

foto © paul kriele, 27 april 2010.

Vanmiddag 27 april 2010 nam in de voormalige Bank van Leening [dansopleiding van de Muzerije] na vier jaar Ariëtte Kasbergen afscheid als directeur vanwege een benoeming in Rotterdam. Toespraken van het bestuur [Rita van de Wouw], lid Management Team Henny van Schaik en de voorzitter van de OR Antoon Schrauwen en tot slot wethouder Rodney Weterings plaatste deze ‘nuchtere, aangenaam en daadkrachtige’ manager voor het voetlicht.

Kasbergen heeft nagenoeg gelijktijdig met Weterings die ook in 2006 aantrad, maar dan als wethouder, gewerkt. ‘Je hebt – toen je aantrad - de Muzerije tegen de wind in van het College van B&W van de ondergang gered. Het waren moeilijke perioden die je doormaakte. Dat gaven ook de andere sprekers aan, qua financiën, de organisatie en tot slot de bouw. ‘Je was goed door samenwerking en door het aanbod te versterken. Je was een van de koninginnen van datgene wat, in cultureel- sociaal-maatschappelijke zin, ’s-Hertogenbosch van andere steden onderscheidt,’ zei Weterings, die de vertrekkende directeur een album over Jeroen Bosch aanbood.

Een tafel met een beginnend kunstwerk, waar eenieder een bloem bij kon schilderen. De CCC: 'Bedankt voor de samenwerking'.
Kasbergen toont het sieraad dat ze van de OR kreeg en ontworpen is door Antoon Schrauwen de voorzitte rvan de OR. Henny van Schaik van het MT ging veel terug in de historie. Van Schaik noemde anekdoten en feiten die nou net niet voor een afscheid bedoeld waren, zo vond Kasbergen.

Ook bestuurslid van de Muzerije Rita van de Wouw was vol lof over de directeur.’Je hebt van de Muzerije het ondernemershuis van de amateurkunst gemaakt, niet alleen in het gebouw, maar je ging ook op de groepen af. Je hebt veel samenwerkende relaties opgebouwd door je visie en je transparante manier van werken. Intern bracht je ook een professionaliteitslag te weeg. Naast al de projecten van de Muzerije bouwde je ook aan de mensen. Omdat je je steentje meer dan gewoon hebt bijgedragen, geef ik je symbolisch een steen van deze Bank van Leening en een sieraad, gemaakt door Antoon Schrauwen voorzitter van de OR, omdat het je nog vaak aan ons en Den Bosch herinnert.’

Tussen de sprekers door speelde o.a. Rembrandt Gerlach docent gitaar enkele nummers, waaronder het Franse ‘Ariette voor gitaar’ dat hij toepasselijk tot ‘Gitaar voor Ariette’ bewerkte, omdat ‘…je op zoveel zaken de puntjes wist te zetten.’

Wethouder Weterings haalde herinneringen op aan de samenwerking. ‘We wisten vier jaar geleden noch van toeten noch blazen en hebben samen ons werkterrein ontgonnen. De Muzerije en de Openbare Bibliotheek waren instituten die in crisis kwamen. Ze zijn manifestaties van een bepaald tijdperk. Dat vormde voor je een stevig probleem. Maar je hebt spijkers met koppen geslagen door stoïcijns, daadkrachtig en nuchter management,’ zei Weterings ‘We zijn steengoed door samen te werken.’

-Weterings noemde Kasbergen '..een van de Koninginnen van datgene waarin Den Bosch zich onderscheidt.'
Een album over Jeroen Bosch als afscheidscadeau, '..want we hopen je in 2016 zeker nog eens terug te zien.. '.

-Rechts Rita van de Wouw, bestuurslid van de Muzerije, die  na een loftrompet, Kasbergen enkele cadeaus aanbood, waaronder symbolisch een steen van de Bank van Leening, die wijst op de vele  projecten die Kasbergen in die 4 jaar heeft  meegemaakt en de besognes en bouwperikelen die daar omheen hingen. 

foto's © paul kriele, 27 april 2010.


Terug naar boven