Jongeren tonen hun karakter op beeldenexpo ‘Animal Tale’

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-08-2011 Op de keramiekexpositie ‘Animal Tale’[ v/a 3 september ] exposeren jongeren van 9 t/m 18 jaar in de Muzerije hun werk.
Daar hebben  in de afgelopen weken elf bijzondere dierenbeelden die hun opvallendste karaktertrek typeren gemaakt. De koppen zijn van een monumentale afmeting en hol opgebouwd. De jeugdige exposanten hebben ze met veel inzet  voorzien van prachtige, heldere glazuren. De poppen stralen het plezier uit dat de makers zelf er aan beleefd hebben.

Twee jeugdige beeldend kunstenaars- in-de- dop met hun zelf gemaakte ' karakterkop' in keramiek. © de muzerije, augustus 2011.

De expositie 'Animale Tale' is geïnspireerd op de tentoonstelling ‘Between You and Me’ van het kunstenaarsechtpaar Martin en Inge Riebeek waar de jonge modellisten een bezoek aan hebben gebracht.
De deelnemers waren Anne, Kenrick, Josue, Cintia, Elieke, Jan Julius, Lena, Thibaud, Martin en Nathan die allen kozen voor een bestaand of fantasiedier.
Elk seizoen werkt de cursistengroep ‘Keramische vormgeving voor jongeren’ onder leiding van docente Susanne Silvertant toe naar een expositie van eigen werk. Kunst gaat over jezelf uiten, zegt Silvertant. Dat uiten hoort dan ook bij de leerervaring die De Muzerije amateurkunstbeoefenaars wil bieden. 
De officiële opening van Animale Tale is op vrijdagavond 2 september om 19.30 uur.