Plaatsing koelinstallatie Bank van Leening vertraagd

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-09-2011 | Gewijzigd op: 03-09-2011
Bij de opening en de in gebruikname van de dansschool van de Muzerije, in de de Bank van Leening, bleek al spoedig dat er geen /onvoldoende rekening was gehouden met de temperaturen die in het inpandige gebouw konden oplopen.
Maar in de voorbije bouwvakvakantie stond dit project -nieuwe luchtbehandelingsinstallatie - gepland.

De Bank van Leening in de Schilderstraat, voormalige glasfabriek, tegenwoordig de dansopleiding van de Muzerije.

foto© gerard monté, 10 september 2005.

Het blijkt dat de vergunningsprocedure en het technisch traject voor de vertraging hebben gezorgd.
'Door de monumentale status is de vergunning erg ingewikkeld gebleken,' aldus een gemeentewoordvoerder. 'En er bleek -afgezet tegen de status van monument - maar een enkele technische oplossing toepasbaar te zijn.' 
Als oplossing komt er een koelingssysteem vanuit een waterbron. Dat beperkt ook het geluid dat  anders door een mechanische koeling veroorzaakt zou worden.

Ondanks dit euvel zijn de danscursussen toch voortgezet, door plaatsing van tijdelijk koelunits en ventilatoren.

De Muzerije ging officieel open op zaterdag 11 september  2010. Maar de dansopleiding in de Schilderstraat ging al ruim anderhalf  jaar eerder open, namelijk op 9 januari  2009.

Zie artikel Benauwde opening dansopleiding Muzerije dd. 11 mei 2009