Ingrijpende reorganisatie Muzerije

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-11-2012 | Gewijzigd op: 04-06-2015
De Muzerije in de Hinthamerstraat gaat begin december 2012 een aantal docenten en personeel in de organisatie ontslaan. 'Het precieze aantal is niet duidelijk,' zegt Theo de Veer in een toelichting. Het gehele proces, ook al is de reorganisatie door vakbond en de or gefiatteerd, is een stappenplan. Het verloopt in fasen, die op hun beurt van elkaar afhankelijk zijn.' 
De Veer tracht het kort-door- de-bocht bericht van 3 november j.l. te ontkrachten en in ieder geval te nunanceren. 
Zoals Bastion Oranje schreef zijn er al vroegtijdig koppen gevallen en zouden 50 man ontslagen worden. Onder meer directeur Marc Jacobs haakte af omdat diens ideeën niet door het bestuur werden gedeeld, maar ook omdat diens bezuinigingen het personeel te zwaar boven hun hoofd hing.  De Veer is het niet eens dat er ook drie van de vijf managers buiten staan.

In juli 2012 is het sociaal plan aangenomen en door de OR geaccepteerd.
Het gerestaureerde gebouw van de Muzerije in de Hinthamerstraat
.

foto © paul kriele,  2 september 2010.

De organisatie is te onderscheiden in  de grote pijlers 'Horeca & Facilitair' & 'Private cursussen' enerzijdse en anderzijds in 'Scholen & Wijken'. Uit die laatste moet het geld komen. Daar ligt het accent. De gemeente wil dat de Muzerije zich daar op richt. Daar ligt ook de basis van het muziekonderwijs. 
Maar 'Private Cursussen' staat onder druk,' aldus De Veer. 'Die moet kostendekkend zijn. Maar met private cursussen en workshos moeten we opboksen tegen de markt. Daarvan zeg ik niet dat ze niet professioneel zou zijn, maar wel concurrerend.
We zijn daarom genoodzaakt dat  cursusaanbod op een andere basis aan te pakken. Meer dienstbaar.' Meer zegt De Veer er nog niet over. Met de docenten lopen nog steeds gesprekken. Dat is dan die fasegewijze aanpak waar De Veer op duidt. 'Ik wil eerst integer de reorganisatie afwachten.

Zeker is dat de drie vestigingen -de  hoofdvestiging Hinthamerstraat, Dansopleiding Schildersstraat en Perron 3 inRosmalen -niet worden opgeheven. Door het verhuren van ruimten tbv feesten en evenementen moet daar ook  geld van binnenkomen. Zeker isook dat  het cursusgeld omhoog gaat .

Bij de Muzerije waren130 personen in dienst en was er een bestand van 3.000 cursisten.


Terug naar boven