Verbouwing Muzerije/BankvLeening begonnen

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-07-2008 | Gewijzigd op: 05-01-2009
Maandag 14 juli 2008 zijn bouwvakkers met de sloop begonnen van met name de gebouwen op de binnenplaats.
In 2010 moet de vernieuwde muziekopleiding klaar zijn voor de heropening.
Indruk van de toekomstige indeling van de Muzerije.
Aan de zijkant [smalle gestreepte delen] komt een aparte[transparante]  ingang.
In datzelfde steegje 'In de Boerenmouw' zit achterin een transparante inkijk in het complex.
Het binnenplein wordt opnieuw, maar dan hoger overdekt.
Daar zijn de studielokalen als eerste al  gesloopt. Ook waar voorheen de bar stond  en de toiletgroep is weg.
Op die plekken komen doorgangen en trappenhuizen.
Middenin de tekening -ook blauw/grijs gestreept met poppetjes- wordt de nieuwe overdekte pleinzaal/feestzaal.

Tekeningen © Hans van Heeswijk architecten.


De eerste fase richt zich op de begane grond van dat hoofdgebouw. De huidige -multifunctionele -danszaal en bar worden gesloopt. Door de overkapping te slopen komen alle pandjes rond die zaal individueel weer in beeld. Die danszaal keert terug, maar dan met een nieuw transparant dak, dat boven de 2e verdieping wordt aangebracht. In deze nieuwe amusementshal is ook een nieuwe trap en toiletgroep voorzien. De bestaande trap rechts naast de hal verschuift in de richting van de pandjes langszij In de Boerenmouw.
Aan die zijde worden twee transparante doorsteken gemaakt die een inkijk geven in het gebouw. 
Intern zal de historie van dit voormalig paleis [bisschop en Justitie] herkenbaarder worden. De gehoorzaal langszij 'In de Boerenmouw', voorheen grote toneel-en filmzaal, krijgt weer het authentieke aanzien [ruiterplafond] terug.

De toegang en de hal van de Muzerije krijgen ook een flinke opknapbeurt. foto's © paul kriele, 16 juli 2008.
De verbouwing van de Bank van Leening is een paar maanden eerder klaar dan verwacht. Daarom kon al voor de bouwvakvakantie met een schuifplan voor Hinthamerstraat 70 worden begonnen. 'Want de lessen moeten doorgaan,' aldus voorzitter van de stichting Muzerije Carlo van de Water.

De voormalige dienstgebouwen aan de westzijde van de binnenplaats,  gaan tegen de grond.
De toiletgroep en de trap die daar waren, verhuizen.

foto's © paul kriele, 16 juli 2008.
Inkijk binnenplaats waar voorheen het café en de danszaal waren. Rechts de oude leslokalen van het lyceum, die later tot filmzaal deinden. Achterin het auditoruim,  vroeger de rechtzaal.

Afronding van de totale verbouwing voor 8 miljoen euro -naar ontwerp van architect Hans van Heeswijk- staat gepland voor zomer 2010.

Open dag Bank van Leening
22 mei 2008.
Op 31 mei 2008 houdt de Muziekschool in het deel van de dansopleiding [Bank van Leening] een open dag [10-16.00 uur]. Medewerkers van bouwbedrijf Hazenberg geven een toelichting op de verbouwing. De open dag is een activiteit die past in de Dag van de Bouw en meer door de aannemer dan door de Muziekschool wordt georganiseerd.
Architect van het 8 miljoen kostende verbouwingsplan is Hans van Heeswijk. 

Voor vervolg en afronding verbouwing  Bank vanLeening
   
In het dak is een ruimte uitgespaard voor een lichtkoepel, zodat op de onderliggende etages ook licht invalt. foto's © frans peters, 31 mei 2008. 
 

   
De 'bovenste' verdieping -onder de zolderverdieping - waar dus ook daglicht komt.  Deze verdieping wordt de amusementshal met toiletgroep en trap.  
foto's © frans peters, 31 mei 2008. 
Indruk van de dikke fundering onder dit anderhalve eeuw oude gebouw.
foto's © frans peters, 31 mei 2008.
 


Gewelven en gangen, de kelders krijgen een facilitaire functie. 
foto's © frans peters, 31 mei 2008.

Grafitty uit de jaren 80/90 .

 foto's © frans peters, 31 mei 2008.

Vervroegde start verbouwing Muzerije  18 april 2008. 
De verbouwing van de Bank van Leening is al voor de zomervakantie klaar. Dat is een paar maanden eerder dan verwacht. Het biedt de kans al voor de bouwvakvakantie met een schuifplan voor Hinthamerstraat 70 te starten. Want de lessen moeten doorgaan, aldus voorzitter van de stichting Muzerije Carlo van de Water. De eerste fase richt zich op de begane grond van dat hoofdgebouw. De huidige -multifunctionele -danszaal en bar worden gesloopt. Door de overkapping te slopen komen alle pandjes rond die zaal individueel weer in beeld. Pas boven de 2e verdieping wordt een nieuw transparant dak aangebracht. In deze nieuwe amusementshal is ook een nieuwe trap en toiletgroep voorzien. De bestaande trap rechts naast de hal verschuift in de richting van de pandjes langszij In de Boerenmouw. Ook intern zal de historie van dit voormalig paleis [bisschop en Justitie] herkenbaarder worden. De gehoorzaal, voorheen grote toneel-en filmzaal krijgt weer het authentieke aanzien [ruiterplafond] terug.

Afronding van de totale verbouwing voor 8 miljoen euro -naar ontwerp van architect Hans van Heeswijk- staat gepland voor zomer 2010. De dansopleiding in de Bank van Leening opent op 10 januari 2009.

Hoogste punt Bank van Leening 18 januar 2008 .
Met het -tegen weer en wind in- hijsen van de driekleur door wethouder Rodney Weterings, werd symbolisch het hoogste punt van de verbouwing van de Bank van Leening tot dansopleiding gevierd. Directeur Ariëtte Karsbergen van de Muzerije sprak van de eerste stap naar een volwaardige huisvesting, waarvan naar verwacht het bouwtraject in september 2010 moet zijn afgerond. Dan is '..de grootste voorziening van de amateurkunst weer op spanning', aldus Weterings die nog wel even aangaf dat '. .het gezien de hoge kosten spannend is geweest of dit onderdeel doorgang zou vinden.
’Met deze renovatie krijgt de Schilderstraat, waar de nrs. 3-9 ook worden aangepakt, weer smoel’, aldus de wethouder die verwacht dat in september 2008 de oplevering van de dansopleiding waar authenticiteit en historie prachtig zijn gecombineerd, zal plaatsvinden. Bij de feestelijke opening van die dansopleiding is er een dansweek met een danstalentenjacht.  
Het publiek van de Muzerije de gemeente en de bouwers in de Schildersstraat bijeen.  Met enige moeite [door de wind] werd door wethouder Rodney Weterings de vlag gehesen.
foto's paul kriele, 18 januari 2008.


Een engel kwam een boodschap brengen, was het werk dat ie zocht of meldde hij/zij zich aan als donateur.. Over die vragen verkreeg de directeur van de Muzerije Ariëtte Karsbergen geen duidelijkheid.  Uitkijk met zicht op het nieuwe dak waarvan de laatste balk vrijdagmiddag 18 januari 2008 werd gelegd.

foto's paul kriele, 18 januari 2008.


Start verbouwing Muzerije: deel Bank van Leening november 2007

De voormalige Bank van Leening in de Schildersstraat gaat dienen als de dansopleiding voor de Muzerije. De verbouwing is in oktober 2007 begonnen. Het is de start van een omvangrijk verbouwingsproject waar in een volgend stadium ook de Muzerije zelf deel van uitmaakt.

 
De situatie werd door managers en technici van de aannemer geïnspecteerd. 
foto © paul kriele, 3 september 2007.
 

De gebouw van rond 1850 krijgt tussenvloeren om plaats te bieden aan kantoren en drie danszalen. Lichtkoepels op het nieuw te construeren dak zorgen ervoor dat daglicht door kan dringen tot op de eerste etage. Ook de kelders krijgen een – facilitaire - functie.

De verbouw van Muzerije en Bank, waarvoor de plannen door Hans van Heeswijk architecten zijn bedacht, kost ruim 8 miljoen euro. Het gebouw heeft een oppervlakte van 1.300 m2 . Alleen de muren en de monumentale, gewelfde kelders, waar decennia niets mee is gedaan, blijven intact. In september 2008 is de verwachte oplevering. In het complex komen drie eigentijds ingerichte dansstudio’s, waarvan één door een uitschuifbare tribune tot theaterzaal is om te bouwen voor presentaties en voorstellingen. Naast een ruime foyer zijn er goed ingerichte kleedkamers met douches. Daarnaast beschikt De Muzerije straks ook over een kostuumatelier met alle benodigde apparatuur en opslagruimte.  Naast de voormalige Bank van Leening in de Schilderstraat is ook de verbouwing van het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum in Rosmalen begonnen. In juli 2008 beginnen de eerste sloopwerkzaamheden aan de Muzerije in de Hinthamerstraat. 
Beelden van november 2007
Beelden genomen vanaf de flat Molenijser aan de Zuid-Willemsvaart [ voormalige scholen o.a. Sociale Akademie]. I
n de maand november 2007 is, mbv een grote kraan, binnen de 4 buitenmuren een stalen constructie geplaatst. In feite staat er een nieuwe casco binnen de oude gevelwanden. Het gebouw kriokjgt eiuwe tussnelvoern zoals op de zolder. Na het aanbrengen van de ijzeren constructie werden vervolgens door een kraan de betonvloeren op de bovenste verdieping gelegd.
Ingepakte Bank van Leening, voorzijde en achterzijde en een uitgekleed interieur.

foto's frans peters, 23 november 2007In het renovatietraject zijn de voegen aan de achtergevel uitgekrabt en is de gevel met een hogedrukspuit afgespoten Rechts boven de  anderhalve meter uitgediepte kelder. Rechts: de begane grond met nieuwe vloerconstructies.

foto's © gerard monté, 20 december 2007.

 

Binnen de bestaande muren is een ijzeren casco aangebracht ter versteviging en er ontstaan zodoende nieuwe verdiepingsvloeren.Op de zolder is een nieuwe betonvloer gelegd en de constructie van het hele gebouw is met ijzeren balken verzwaard

De zolder in winterse dagen
.
De openingen voor het trapgat ] en het dak dat nu nog open ligt [r.].
foto's © frans peters, 20 december 2007.
 

Verbouw/renovatie van Muzerije en Bank van Lening 25 mei 2006. 

Als alles meezit kunnen Muzerije en Bank van Lening najaar 2008 weer volledig functioneren. In die tussentijd zijn -vanaf eind dit jaar- de Bank van Lening geschikt gemaakt voor dansopleidingen en wordt aansluitend -vanaf eind 2007 -ook de Muzerije aangepakt. Die volgorde maakt ruimte om delen van de Muzerije te verhuizen zodra de verbouw van Bank van Lening in de Schildersstraat is afgerond.
Niet in de Schildersstraat, maar de trottoirs in de Hinthamerstraat, ter hoogte van de nummers 148-150, gaan dienen als bouwplaats en zijn voor opslag bestemd.
De Muzerije krijgt haar oude aanzien weer terug door terugkeer van de luiken voor de ramen aan de voorzijde van het pand en het terugbrengen van vensters op plek van de geblindeerde raampartijen aan 'In de Boerenmouw'. Ook de sloop van de aanbouwen op de binnenplaats dragen aan de verbetering van de functie als opleidingscentrum bij. De gerechtszalen langszij de Binnendieze/In de Boerenmouw worden voor cursusdoeleinden aangepast. 
Het gebouw zal voortaan vanaf drie zijden toegankelijk worden, zodat de uiteenlopende functies elkaar niet in de weg zitten. Daartoe zal het bruggetje over de Binnendieze weer worden teruggelegd voor het bereiken van de nieuwe te bouwen keuken die aan het binnenplein grenst.
De grote stenen trap die in 1960 bij de opening van dit voormalige Justitie c.q. bisschoppelijk paleis als Muziekschool werd ingebracht, wordt weggehaald. Die verschuift meer naar de zijde In de Boerenmouw. Op de plek van de te slopen gebouwen op het binnenplein komt ook een trappenhuis annex toiletgroep.
Dat binnenplein dat geheel overdekt wordt, gaat dienen als amusementsplein.De Bank van Lening krijgt tussenvloeren om plaats te bieden aan kantoren en drie danszalen. Lichtkoepels op het nieuw te construeren dak zorgen ervoor dat daglicht door kan dringen tot op de eerste etage. Ook de kelders krijgen een – facilitaire - functie.
De verbouw van deze panden, waarvoor de plannen door Hans van Heeswijk architecten zijn bedacht, kost ruim 8 miljoen euro.
De poort naar de Schilderstraat. Op de trottoirs van 148-150 zouden containers komen te staan voor de opslag  van bouwmaterialen. Dat ging overigens niet door. De Bank van Leening in de oude situatie.
foto's © paul kriele, 23 mei 2006
Hinthamerstraat 148- 150 tijdelijk opslagterrein 23 mei 2006.
Voor de percelen Hinthamerstraat 148-150 komen containers te staan tbv de opslag voor de bouwers aan de Bank van Lening. Dat gebouw wordt na de zomer van 2006 opgeknapt en geschikt gemaakt voor de opleidingen aan de Muzerije waaronder de dansopleiding.

Ingrijpende verbouwing Muzerije/ Bank van Lening -
6 september 2005 
De Muzerije en Bank van Lening [Schildersstraat] ondergaan na de bouwvakvakantie van 2006 een ingrijpende verbouwing van ruim 8 miljoen euro. De meestal jongere tussengebouwtjes van de Muzerije worden gesloopt. Op die plekken komen nieuwe trappenhuizen en doorgangen. Het ‘oude’ bestaande trapportaal vervalt. Intact blijven alle vijf historische panden langszij de Hinthamerstraat, evenals de twee grote zalen: de pleitzaal langszij ‘In de Boerenmouw’ en de rechtszaal langs de Binnendieze die opgesplitst wordt voor cursusdoeleinden. Daar keer ook het bruggetje over de Dieze terug voor aanvoer naar de keuken en voor het personeel.
Centraal is door Hans van Heeswijk Architecten een nieuwe overdekt plein of ofwel feestzaal gepland, uitgerust met logia’s. Aan dat plein komt behalve een nieuw trappenhuis, ook een modern houten nieuwbouw voor keuken, sanitair en de technische installaties.
Cursussen die niets met geluid te maken hebben, verhuizen naar de achter - en binnenzijde van het complex. Meer visuele kunsten zijn aan de straatzijde gesitueerd.
Links vooraan de vijf historische panden rond de hoofdingang aan de Hinthamerstraat.
 
Rechts de pleinzaal [voormalige Justitie] helemaal achterin eveneens een voormalige rechtszaal. Deze drie gebouwen blijven staan. De kleine -gestreepte gebouwtjes, evenals de studielokalen op de binnenplaats gaan tegen de grond.
Op die plekken komen doorgangen en trappenhuizen.
Middenin de tekening -ook blauw/grijs gestreept met poppetjes- wordt de nieuwe overdekte pleinzaal/feestzaal.


Tekeningen © Hans van Heeswijk architecten.

 

Toelichting bij maquettetekening
De aanbouwen op de binnenplaats gaan tegen de grond en maken daardoor plaats voor een overdekt [glazen dak] plein bestemd voor optredens in de 'buitenlucht'. Aan die zijde van de gesloopte aanbouw komen nieuwe toiletgroepen en een trappenhuis. Vanaf balkons heeft men kijk op dat binnenplein.

De aanbouw op de binnenplaats aan de westzijde van het gebouw [links achterin], zoals de vroegere conciërgelokalen en toiletten, verdwijnen en maken plaats voor een trappenhuis.
Ook aan de zijde Boerenmouw is een glazen trappenhuis voorzien. Die vervangt. de riante trap die dateert uit eind jaren zestig, toen de Muzerije als Muziekschool open ging. Aan de zijde In de Boerenmouw keren de geblindeerde ramen terug.
Het gebouw krijgt zijn oorspronkelijk historische elementen, terug zoals de vensterluiken. Extra dakkapellen zorgen voor meer lichtinval.

De Muzerije zal een opleidingscentrum, een feestgebouw [op binnenplein] en een evenementencentrum worden, aldus de toelichting van directeur René Eijsman. De Bank van Lening, die de nieuwe locatie wordt voor de dansopleidingen, is meer dan een eeuw oud [1890]. Tot in de jaren dertig diende het als pandjeshuis. Als je geldgebrek had, kon je er sieraden, huisraad of kleding inleveren. Al naar gelang de waarde werd er een bepaald bedrag voor uitgekeerd. Zat je weer goed bij kas en wenst je die kast colbert of horloge weer terug dan kon je het -tegen betaling- weer op gaan halen. 
Het markante gebouw zal tijdens hetn restauratietraject van binnen eerst gesloopt worden en vervolgens een nieuwe indeling krijgen. Er zijn drie zalen [waarvan 2 kleinere op de 1e verdieping] en een nieuw dak voorzien. Op het dak komen lichtkoepels die zolder en eerste etage transparanter maken en het gebouw van buitenaf haar functie laten zien. De kelders krijgen een facilitaire functie.
‘Huisvesting van de dans-en muziekopleidingen is een van de speerpunten van de gemeente, aldus wethouder Roderick van de Mortel in zijn inleiding op dit plan, waarvan hij hoopt dat de realisatie begin 2008 klaar is.

De Bank van Leening, die opgedeeld wordt door nieuwe tussenvloeren,  zal als opleidingsschool voor dans gaan dienen.
Tekeningen © Hans van Heeswijk architecten.

Door de nieuwe vloerindeling ontstaan nieuww zalen en kantoorfaciliteiten.  Op de begane grond: de grote zaal [200 m²] is voor studie en uitvoeringen. De kelders zijn voor facilitaire diensten en op de eerste etage worden twee kleinere zalen ingericht.
Aan beide zijde van de zalen komen kantoorruimten en studielokalen. Het geheel nieuwe dak krijgt transparante delen en twee vierkante koepels om het daglicht door te laten.


Terug naar boven