Noordbrabants Museum brengt ĎArcheologie van de oorlogen'

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-12-2016 | Gewijzigd op: 28-01-2017
 In de eerste maand van 2017 exposeert Het Noordbrabants Museum bodemvondsten uit oorlogsgebieden van de Eerste en voornamelijk de Tweede Wereldoorlog. Die studie daar naar en de opgravingen daaromtrent blijken de laatste jaren erg in opmars te zijn.

Met een expositie ‘Opgegraven Strijd /Archeologie van de oorlogen' is het Brabantse museum de eerste in ’t land die aandacht aan dat bodemonderzoek schenkt.
De bezoekers worden aan de hand van objecten en multimedia presentaties wegwijs gemaakt in de oorlogsarcheologie van Steentijd  via de Romeinen tot de Koude Oorlog.

De samenstellers, archeoloog Evert van Ginkel en Arjen Bosman [Military legacy], proberen ook de mens achter de 700 voorwerpen centraal te stellen. Mede daarom heeft de Tweede Wereld Oorlog een relatief groot aandeel in de expositie die zaterdag 28 januari 2017 met een groot publieksevenement begint.

Veel voorwerpen uit provinciale en gemeentelijke depots zijn nooit eerder getoond.

Er zijn rondleidingen en voor jongeren [vanaf 6 jaar] is er een opgravingsbak, van waaruit zij hun vondsten kunnen laten rapporteren aan archeologen.