Bezwaarders bomenkap genegeerd, maar ze gaan door

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-04-2009 | Gewijzigd op: 08-05-2009
 
De gemeente heeft alle bezwaren tegen het kappen van bomen in en om het Noordbrabants Museum ongegrond verklaard.
Het ging om 22 bezwaarschriften van bewoners uit Den Bosch,Vught, Rosmalen en Haaren tegen kapvergunningen:
1. zesenveertig bomen [waaronder oude hulstbomen] in de binnentuin
2. één 40-50 m hoge paardenkastanje vlakbij de Mortelkazerne
3. vier linden, zes platanen, één esdoorn en twee acacia’s aan de Oud Bogaardenstraatje/Beurdsestraat.
De afwijzing komt voort omdat de indieners volgens de gemeente geen belanghebbenden zijn.

Dan zijn er nog eens acht bezwaren tegen het kappen van de hierboven vermelde bomen
die ongegrond werden verklaard:
1. 46 bomen in de binnentuin,
2. één 40-50 m hoge paardenkastanje 3. vier linden, zes platanen, één esdoorn, twee acacia’s aan de Oud Bogardenstraatje/Beurdsestraat) ongegrond en besluit de kapvergunningen definitief te verlenen. Het argument is dat het economisch belang van de bouw boven deze belangen van de bomenstichtingen uitgaat. 

Het laatste bloeiseizoen ..? voor de 40 m hoge paardenkastanje in de tuin van het Noordbrabants Museum. foto © frank donders, 5 mei 2009.

Wel wordt aan de drie kapvergunningen een herplantplicht toegevoegd voor zowel nieuw te planten als te verplanten bomen. Het besluit van het college komt overeen met het advies van de commissie voor de bezwaarschriften.

Reactie van bomenstichting: Positief is volgens Helmus Boons van de Bossche bomenstichting, dat zowel de bezwaren van de landelijke Bomenstichting Boom en Bos als zijn stichting Boom en Bosch ontvankelijk zijn verklaard. De landelijke stichting zou eerst de termijn van bezwaar hebben overschreden,maar de gemeente zat telkens met termijnen te schuiven.
Beiden verzetten zich dus in eerste instantie tegen de bomenkap in de tuin, maar gaan -na de gemelde afwijzing- hun pijlen richten op behoud van de 50 meter hoge kastanje die ook zou moeten wijken.