NbM: Expo rond wilde jaren van Jan- 't duveltje - Sluijters

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-11-2018 | Gewijzigd op: 15-11-2018
Het Noordbrabants Museum laat de komende tijd een van de, voor haar collectie,  een van de belangrijkste kunstenaars zien: de op 1881 in Den Bosch geboren Jan Sluijters [† 1957]. Sluijters, zoon van een graveur, groeide hier op en ging studeren aan de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten, de voorloper van de Kunstakademie. Hierna vertrok hij naar Amsterdam waar hij zijn kunstopleiding vervolgde aan de toen nog wat traditionele Rijks Academie voor Beeldende Kunsten.
In 1904 won Sluijters de Prix de Rome  met de prijs die mhij daar ontving mocht hij in Italië gaan studeren. In de Galleria Borghese copieerde hij Danae van Correggio. Maar dat copiëren beviel hem niet en hij ging over tot het maken van impressionistische lichtstudies en ook het buiten schilderen nam toe. Met een kort tussenverblijf in Spanje dat hem niet beviel, reisde hij naar Parijs, het centrum voor de moderne kunst.

In 1909 keerde hij terug naar Brabant, waar hij in het kunstenaarsdorp Heeze inspriratie op deed.

Het Noordbrabants Museum, zoals directeur Charles de Mooij het in zijn welkom zei, bevat 40-50 werken van Sluijters, waar onder ook de bruiklenen.De conservator Helewise
Berger die de pers
donderdagmorgen een rondleiding gaf.

Helewise legde uit dat 'het wilde' uit de titel van de expositie niet op de persoon slaat, maar op de man als kunstenaar..


foto © paul kriele, 15 november 2018.
.................................................................


Eerder, in 1981 bij Sluijters 100ste geboorrtedag wijdde het museum al een expositie aan hem en in 1991 liep er een expositie 'Jan Sluijters, aquarellen en tekeningen'. Momenteel houdt het Museum Slager een expositie met cartoons van Jan Sluijters uit de jaren van de Eerste Wereldoorlog 1914-1918, die hij maakte voor de Groene Amsterdammer.

Het Noordbrabants Museum, dat is voort gekomen uit het Provinciaal Genootschap van1837, houdt deze expositie uit de beginjaren 1904-1914, tevens de wilde jaren van de Bossche kunstenaar waarin hij zijn eerste ontwikkelingen doormaakte.
Daarom wordt Sluijters ook wel 't duveltje'genoemd.   
Sluijters heeft kunstzinnig en als reislustige een brede kennis met de Europese stromingen in de schilderkunst  mee- en doorgemaakt en door die reizen ook vele kunstenaars, met name in Parijs, ontmoet en leren kennen.

Duidelijk in sommige werken van Sluijters zijn de streken van Kees van Dongen, Georges Braque, Piet Mondriaan  en Vincent van Gogh te herkennen.

Mede daardoor en door zijn hoeveelheid werken wordt hij als een van de grote Brabantse kunstenaars gerekend. Maar  bij zijn terugkeer uit Parijs in Nederland duurde nog wel even voordat Sluijters ook in het buitenland erkend werd. 

De bokser Rolf [van Jan Sluijters],  een geschenk
van de dames van 'de heren van het Provinciaal Genootschap bij haar 100-jarig bestaan in 1937
.

foto © paul kriele, 15 november 2018.
..........................................................................................

Het Bossche museum heeft dan ook in  alle nieuw aangebouwde zalen van Wim Quist een grote en veelzijdige expositie ingericht waarbij ook Sluijters tijdgenoetndie voor hem als voorbeeld golden, Cees van Dongen en Vincent van Gogh er bij betrokken.
De Mooij moest wel erkennen dat Sluijters pas 50 jaar na het 100 jarig bestaan van het Provinciaal  Genootschap in 1937 , toen zij van de dames van 'de heren van het Genootschap' een schilderij cadeua kregen: De Bokser Rolf, werken van Sluijters begon te verzmalen. Voor die tijd waren het vooral dorps en stadsgezichten en het Brabants volksleven. 
De belangstelling voore eigen tijds werk kwam pas in de jaren 90 op gangnDiuieriusgverzlamen.
Het schilderij met een nagenoeg naakte donkere bokser was het eerste eigentijdse werk dat het Genootschap opnam in haar collectie, maar dat bij de heren wel een schok te weeg bracht.
Overigens valt dit werk buiten de expositieperiode 1904-1914 van de tentoonstelling.. 

De familie Sluijters-Boelaars 1925. Dit valt dus ook buiten de expositieperiode rond Jan Sluijters Wilde Jaren 1904-1914.
Links hangt een jeugdportret van de schenker van een
aantal schilderijen van
Sluijters  mevrouw Beynse.

foto © paul kriele, 15 november 2018.


........................................................

Impressie van expositie 'De Wilde jaren van Jan Slujiters'

   
  -Hierboven: Portret van Bertha Langerhorst [1905]. Kunsthandel Ivo Bouman.

-Links boven: Danae  1905Rijksdienst voor het  Cultureel Erfgoed

-Links: Bal Tabarin [1907]
Collectie Stedelijk Museum Amsterdam
.
   

-Rechts  boven:Vooraan: Leende[1909]
en Villa Vita Nuova [1909]. De Rietgors Papendrecht.

-Boven: Vooraan  Laren  Oktoberzon [1910]
en daarachter Laren oktoberlandschap [1909]. 

-Rechts: Naakte vrouw[1910] Koninklijk Musuem voor Schone Kunsten Antwerpen. Middenin: Portret Greet van Cooten [1910] Singer Laren.
-Rechts: Zittend vrouwelijk naakt [1910] Singer Laren en rechts: 


foto's © paul kriele, 15 november 2018.
 

Voor dat Sluijters, na Parijs, naar Nederland terug keerde bezocht hij in de Salon d'Automne de manifestatie van eigentijdse kunst.Maar daar schokte zijn werken de academie en de kunstwereld door zijn nieuwste kunstuitingen.
De studiebeurs van de Prix de Rome werd stop gezet.. Tentoonstellingen weigerde zijn werk. Maar Sluijters streed voor een progrssiever kunstklimaat. Zijn doeken en tekeningen gaven een impuls aan de moderne kunst in Nederland

      
Terug naar boven