Noordbrabants Museum: Expositie Aanbidding der Koningen

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-11-2018 | Gewijzigd op: 29-11-2018

In Het Noordbrabants Museum is een compacte tentoonstelling te zien van werken onder het thema ‘Aanbidding der Koningen’. Dat gaat uiteraard om De Drie Wijzen uit het Oosten die bij de geboorte van het kindje Jezus de stal in Bethlehem bezochten. Voor de katholieken was ‘Drie Koningen’een van de belangrijkste feestdagen in het jaar, omdat de geboorte van Jezus diens bekendmaking aan de wereld werd onderstreept. Dat feest is van lieverlee  sterk afgezwakt. Maar ook in vroeger tijden vonden er lopende het jaar allerlei vieringen, processsies en spelen plaats met of rond de ‘Driekoningen’. In een van die optochten hebben de vader en oom van Jeroen Bosch ook meegewerkt.

Niet voor niets heeft Jeroen Bosch en het JB-atelier zoveel aandacht besteed aan specifiek ‘De Aanbidding der Koningen’. Maar nog sterker is het feit dat, over de wereld verspreid, daarvan meer dan 30 kopieën bestaan.
Op de expo in Het Noord Brabants Museum zijn de mooiste kopieën van  Bosch’ Aanbidding der Koningen te bezichtigen.

Het museum heeft aan de tentoonstelling de titel gegeven: 'Uit de stal van Jeroen Bosch'. Doordat de 'Aanbidding der Koningen' zo a-traditioneel is en ook zo complexe betekenisstructuuur heeft, die ingewikkeld is te interpreteren, vatten de  leden van het Bosch Research and Conservation Project [BRCP] de idee op er een aparte tentoonstelling van te maken. 

Burgmeester Jack Mikkers neemt zaterdag 1 december 2018 het eerste exemplaar van de catalogus 'Aanbidding der Koningen' in ontvangst. Het tegelijk uitgegeven boek [catalogus] 'Uit de stal van Bosch' is het eerste resultaat van de voortzetting van dat [BRCP].

................... Twee maal 'De Aanbidding der Koningen', 
links een schilderij uit Petworth House
en hieronder de 'Epifanie' uit
Museo del Prado. Daarvan is alleen
maar een foto op groot formaat aanwezig.

Maar het  origineel van het Metropolitan uit
New York is wel op de tentoonstelling aanwezig.
  ............

Het Bosch Research and Conservation Project dat al ver vóór de JB-tentoonstelling van 2016 alle 24 werken van Bosch met de modernste technieken is gaan bestuderen, zet dat onderzoek voort. Want er viel toen veel resultaat te boeken, maar het riep ook veel vragen op…. Daarom volgt er een aansluitende fase waarin gelet wordt op de omgeving van Jeroen Bosch. Hoe hij werkte/ leefde, waar hij kwam en met welke ambachten bijvoorbeeld hij in aanraking moet zijn geweest.

Immers, op de doeken van Bosch staat tal van voorwerpen en objecten die mogelijk uit  Den Bosch afkomstig zijn. Zoals dat bijv. met een mes al eerder is aangetoond. Dit keer gaat het bijv. om de kostbare geschenken van de Drie Koningen, die  bij Bossche edelsmeden vervaardigd kunnen zijn.Ook heeft Jeroen Bosch of diens vader indertijd de Driekoningen zien afgebeeld op de Sint Jan.

Het is een compacte tentoonstelling in twee kleinere zalen die inzoomt, aldus Geertje Jacobs, die de  expo mede heeft samengesteld. De werken die zijn ingebracht met  de mooiste kopieën en gebaseerd op het onderzoek van het Bosch Research en Conservation Project [BRCP] met o.a. Jos Koldeweij, Matthijs ilsink en Ron Spronk.

.......................
-
-Links boven: De Driekoningen brachten
gouden en zilveren geschenken mee.

-Hierboven: Bijvoorbeeld  edelsmeedwerk
dat Jeroen Bosch of zijn vader/oom
mogelijk bij Bossche edelsmeden heeft gezien.

-Links:  Beelden van de Driekoningen afgebeeld in
de vensterboog van het Zuidertransept van de Sint Jan.


foto's © paul kriele, 29 november 2018.
..............................................................................................

Charles de Mooij, directeur van Het Noordbrabants Museum, zei in zijn inleiding aan de pers donderdagmorgen 29 november 2018 dat  '...de tentoonstelling ook voortvloeit uit ons voornemen Jeroen Bosch, na de succesvolle expositie van 2016, levend te houden en verder onderzoek naar zijn leven en de werkplaats van Bosch te gaan doen. Voorlopig tot 2022'.

.......... ......................
Kopieën van de 'Aanbidding der Koningen' van Jeroen Bosch. Hierboven: collectie Museum Uptownhouse.
Uit collectie Petworth.


foto's © paul kriele, 29 november 2018.
 


Terug naar boven