'De geur van succes': expo Gerard & Cornelis van Spaendonck

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-04-2019 | Gewijzigd op: 27-04-2019
Het Noordbrabants Museum opende donderdag 25 april 2019 officieel de tentoonstelling met werken van de twee Tilburgse broers Gerard en Cornelis van Spaendonck. Door de titel ‘De geur van succes’ werd niet alleen Gerards werk geduid, maar ook de bloem-en kleurrijk expositie die al op het voorplein met kleurrijke bloemkunstwerken [Romeo Sommers] werd ingeluid.
 


Al op het voorplein van Het Noordbrabants Museum  wordt de bezoeker geprikkeld door tal van bloemstukken [Romeo Sommers] die de 'Geur van Succes' oproepen
 
foto's © paul kriele, 25 april 2019.

Gerard maakte -opzienbarend voor een Hollander- na zijn aankomst in Parijs in 1769, al snel carrière als bloemschilder en mocht al snel in de elitaire tweejaarlijkse ’Salon’ in het Louvre exposeren. Zelfs werd toen al een van zijn geëxposeerde werken aan koning Louis XVI verkocht.
Zijn broer Cornelis die hen in zijn voetspoor volgde bleef lang in de schaduw van Gerard staan. Gerard maakte niet alleen schilderijen ook prenten en tekeningen*. Op het inleidend welkom van de expositie in de Statenzaal ontvingen, na een lezing door conservator Paul Huys Janssen, Alexander van Spaendonck [voorzitter van de familiestichting Van Spaendonck] en Ger Luijten, directeur van de Fondation Custodia in Parijs de uitgebrachte catalogus. Dat is al, na die van 1980 met inleiding door Margriet van Boven, de tweede over deze kunstenaar van wie Het Noordbrabants Museum belangrijke werken van de familie Van Spaendonck en onder meer het Rijksmuseum en het Louvre in bruikleen ontving. Toen schreef toenmalig museumdirecteur Margriet van Boven de biografie over Gerard van Spaendonck. Van Boven werd ook de grote verzamelaar van bloemstillevens met name uit Italië.

*Van Gerard van Spaendock zijn circa 30 schildeeijen bekend en van Cornelis 50. Daarnaast maakte Gerard een groot aantal aquarellen [botanische studies], die hij op prent uitbracht en via prentenhandelaar Jacues -Louis Bance werden verkocht. Gerard woonde in de 'Jardin des plantes', waarvan hij directeur was.
 
-Hierboven Conservator en medesamensteller
van de catalogus Paul Huys Janssen biedt aan
Ger Luijten [r.], directeur van de Foundation Custodia in Parijs en Alexander van Spaendocnk [l.]
het eerste exemplaar van de catalogus aan. 

-Rechts Spreker Alexander van Spaendonck, voorzitter van de stichting Van Spaendonck.
 

foto's © paul kriele, 25 april 2019.
................

Conservator Paul Huys Janssen vertelde dat hij uit de archieven [Tilburg en het Rijksarchief/ BHIC] vele gegevens voor de biografie over de drie broers Gerard, Jan Anthonie en Cornelis en de twee zussen Hélena Maria en Elisabeth Maria van Spaendonck heeft weten te verzamelen, zoals onder meer waar de erfenis van Gerard bleef en wat daarmee gebeurde.
 
De drie broers Gerard, zonen van een rentmeester, dus niet echt een kunstenaar..
Gerard ren Cornelis hadden geen kinderen
waardoor hun erfenis werd geïvesteerd in
de textielindustrie, de  nijverheid waarin de
Van Spaendoncks groot zijn  geworden.
 
Jan Anthonie Sebastiaan

 
en Cornelis  van Spaendonck die Gerard in zijn voetspoor [studie Antwerpen en de reis naar Parijs] volgde.   

De koolroos van een van de
werken van Gerard van Spaendonck.
De bloem die ook als motief van de expositie en op affiches en bij andere promotionele acties wordt gebruikt.
 
Dit 3D-kunstwerk is gemaakt uit fragmenten van Tilburgse wollen dekens van de AaBe fabrieken.
foto's © paul kriele, 25 april 2019.-Rechts :De grafsteen van Gerard van Spaendonck met de tekst:
-Né à Tilbourg en 1746
decodé à Paris le 4 mai 1822
-MFNBPR[??] de l 'Institute  Royal de France 
-Chevalier de l'ordere Royal de la Legion d'Honneur 
-Professeur D' iconographie et administrateur du jardin de Roi.

Museumdirecteur Charles de Mooij vertelde in zijn welkom dat met de expositie van 1980 de Van Spaendoncks terugkeerden op het netvlies van de kunstliefhebber. En voor het museum was het een begin van een kunstverzameling bloemstillevens. ‘38 jaar na dato vinden wij het reden om deze expositie op te zetten,’ zei De Mooij.
Alexander van Spaendonck besloot, na een eigen levensloop verteld te hebben, met een gedicht van Ed Leeflang over de eindigheid van het leven, waarvan de laatste regel klonk: ‘....wanneer een stilleven twijfelt tot het rot’. Spreker noemde Gerard ook een botanist die een studie had gemaakt over bloemkunde wat merkbaar is in zijn gedetailleerde vastlegging van bloemen en de naar stuifmeel zoekende insecten.
'Het is mooi dat het moment is gekomen om de verdiensten op kunstgebied van Gerard van Spaendonck recht te doen. De inrichting van deze expositie sluit op een hele mooie manier aan bij deze held van de 18e eeuw,' sprak Alexander van Spaendonck.De Nederlands -Franse
zangeres Katell Chevalier. 


foto © paul kriele, 25 april 2019.

De muzikale bijdrage van de Nederlands-Franse zangeres Katell Chevalier was door haar bloemrijke stem een prachtig intermezzo van wat er aan officiële zaken langs kwam. Katell zong onder meer ‘Je ne pense à Paris’, La Bohème’ en heel toepasselijk: ‘Si l’ amour n’existe pas, tous les fleures disparu’.


Terug naar boven