Provincie start onverhoeds bomenkap museumtuin

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-07-2009 | Gewijzigd op: 02-07-2009
De Provincie start volgende week onverhoeds de bomenkap in de tuin van het Noordbrabants Museum. Daarmee schendt de provincie eenzijdig de afspraken* met het College van B&W en met de bezwaarmakers tegen het kappen van bomen alvorens de procedures zijn afgerond. Helmus Boons van de Bossche bomenstichting is des duivels.
Ten eerste doorbreekt de provincie de afspraken met ons en ten tweede schoffreert zij met haar eenzijdige actie het  Bossche College van B&W.

'Wethouder Snijders,' aldus Boons, 'staat ook verbaasd over deze manoeuvre. De Bomenstichting had juist niet bij de rechter een voorlopige voorziening rond die kap willen aanvragen... . en na alle toezeggingen gaat een van de partners in dit proces de afspraken negeren!  Dat is onbegrijpelijk,' aldus Boons. Er zou pas gekapt worden nadat alle procedures doorlopen zouden zijn.

Terwijl het gemeentebestuur ons de garantie had gegeven om onze bezwaren bij  de Raad van State te kunnen indienen. Nu moeten we wel naar de rechter voor die voorlopige voorziening,' aldus een onthutste Boons die direct de politiek wil gaan inschakelen.

*
In een brief aan de gemeenteraad staan de afspraken duidelijk omschreven
Op 11 november 2008 zijn er drie kapvergunningen verleend ten behoeve van de realisatie van het museumkwartier. Deze kapvergunningen betreffen het kappen van bomen in de museumtuin, bomen aan de Beurdsestraat/Oud Bogardenstraatje en op het kappen van een witte paardenkastanje in de museumtuin. Deze kapvergunningen zijn aangevraagd door en vergund aan de Provincie Noord-Brabant die vergunninghouder is.
Voorafgaand aan de verlening van de kapvergunningen heeft het college een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met daarin het verzoek te wachten met kappen na het moment dat de bouwvergunning onherroepelijk is geworden en vaststaat dat het bouwplan uitgevoerd gaat worden. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant reageerde hierop met de mededeling dat zij instemden met het verzoek om geen bomen te kappen voordat de vergunningen onherroepelijk zijn.