Beleving Provincie inzake bomenkap is correct

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-07-2009
Naderende bomenkap.
De 40 m hoge kastanje in de Mortelsteeg is nog  niet aan de beurt, maar..


foto © frank donders, 5 mei 2009.

De provincie heeft met all uiteenlopende feiten en adviezen rekenig gehouden en voelt zich vrij om volgende week te starten met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw museum.
'We moeten voortvarend aan de slag om een mooi en goed museum te bouwen, het is goed voor de economie en ook vanwege de planning beginnen we.  Anders kost het ons [de gemeenschap]  € 75.000 per maand,' aldus een woordvoerster
'We doen in onze beleving niets verkeerds, omdat we de adviezen en uitspraken van de Commissie van Beroep en Bezwaar, het aan het College van B&W uitgebracht advies,  de uitspraak van de Bossche gemeenteraad [17maart 2009] en van  Provinciale Staten [20 maart 2009] hebben afgewacht.'
Als antwoord op de opmerking of het niet onsympathiek is toch al vast te beginnen, zegt de woordvoerster: "Het gaat niet om het kappen van bomen. Wel worden twee dode berken opgeruimd en een taxishaag gaat weg. Ook boomwortels worden geprepareerd. Dat is technisch gezien noodzakelijk, omdat  - als er iets aan de wortels gebeurt - dan ook  evenredig iets aan de boomkruinen dient te gebeuren. Beiden moeten in balans zijn.'