Miniatuur drakenfontein in 3D herinneringsmoment van restauratie Draak

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-07-2020 | Gewijzigd op: 13-07-2020
Op het voorplein van Het Noordbrabants Musuem werd vrijdagmiddag 10 juli 2020 door directeur Charles de Mooy een miniatuur Drakenfontein aan wethouder Huib van Olden [Cultuur en Erfgoed] aangeboden. Deze kleine 30 cm hoog mini momentje [gemaakt door Studio 'Wij doen dingen'] mag de wethouder op de B&W-kamer zetten, maar zodra De Draak terug is op zijn sokkel en met een nieuwe fontein,  moet hij deze mini Draak weer teruggeven aan het Brabants Museum.
............
Drie maal De Draak als miniatuur aangeboden door museum directeur
Charles de Mooy aan de wethouder voor Cultuur en Erfgoed  Huib vanOlden.

foto's © paul kriel, 10 juli 2002.
..


De  Mooij had deze ceremonie aanlokkelijk aangekondigd als 'een feestelijk moment' en als een bijzondere onthulling. Nu begrijpt iedereen wel wat die bijzondere herinnering is. Zeker waar het gaat om -naast de Sint Jan - één van de iconen van de stad...
In zijn toespraak memoreerde De Mooy aan het Gouvernementspaleis dat'... in de vorige eeuw lang het woonhuis is geweest van jonkheer Bosch van Drakenstein. Hij had de stad begin 20ste eeuw een fontein geschonken als herinnering aan zijn overleden vrouw en twee dochters en als geschenk aan de burgers van de stad van wie de meesten nog schoon drinkwater ontbeerden. Dit monument herinnert aan de goedgevigheid van deze gouverneurs,' sprak De Mooy. 'Deze man was begaan met de gezondheid van de Bosschenaren. Daarom schonk hij de stad10.000 Hollandse guldens [ €250.000]'.
De Mooy vond dat de stad niet zo lang kon wachten op de terugkeer van de Draak uit de restauratiewerkplaats, de mensen die er langs kwamen vroegen zich ook al af waar deze gouden vogel was gebeven.. en  bedacht daarom deze kleurrijke waarheids getrouwe mini Draak.die door 'Wij doen dingen' [Verwersstraat] met digitale 3D middelen is gereconstrueerd.
Wethouder Huib van Olden, die uiteraard de museumdirecteur bedankte voor dit geschenk dat in ieder geval op de B&W-kamer komt te staan, zodat de leden van het College bij hun besluiten kunnen genieten van deze top-icoon van Den Bosch.'

Van Olden zette even het  Maatschappelijk Vastgoed van de gemeente in beeld op welke afdeling Martin Timmermans werkzaam is. Die 'beheert' 400 gemeentelijke panden. Martin kwam met de vraag om de Drakenfontein te restaureren. Als we dat doen, dan doen we het ook goed, zodat  alle onderdelen aan bod komen: de fonteinbak en alle water en elektroleidingen. Dat duurt even en dan is het goed De Draak even te parkeren. Intussen werd het monument in 3D gescand  door Klaas Nagel van ' Wij doen dingen' in de Verwersstraat.
Nu wordt ook De Draak, in samenwerking met Erfgoed, in een app opgenomen. Download 'BosscheDraak' in de appstore. 
 
......
Pers genodigden en publiek bij de bijzondere onthulling van de miniatuur Drakenfontein op het voorplein van Het Noordbrabants Museum.
fotyo ©palkriel 10 jul;i 2020

.
 


Terug naar boven