Provincie stopt alsnog kappen bomen

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-07-2009 Van het advocatenkantoor Goorts en Coppens kreeg de Stichting Boom en Bosch bericht dat de provincie geen bomen zal kappen totdat de beslissing op het schorsingsverzoek is genomen. De stichting had bewust geen voorlopige voorziening bij de rechter ingediend omdat ze er -in goed vertrouwen -van uitging dat de provincie met het kappen van bomen zou wachten tot er een uitspraak in beroep zou volgen.
Nu dreigde de Provincie alsnog die afspraak te doorkruisen en de volgende week al met 'voorbereidingen' te zullen beginnen.

 
Nu komt er eerst  een uitspraak  in beroep over de bezwaren van Boom en Bosch tegen het kappen.