Museumdirecteur Charles de Mooij koninklijk gedecoreerd

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-12-2020 | Gewijzigd op: 13-12-2020
Koninklijk lintje voor museumdirecteur Charles de Mooij 
Charles de Mooij, directeur van Het Noordbrabants Museum, werd zondagmiddag 13 december 2020 op een besloten sponsorbijeenkomst in de Statenzaal koninklijk onderscheiden. Burgemeester Jack Mikkers was wel aanwezig, maar  De Mooij's vrouw Els speldde  de versierselen op behorend bij het Officierschap in de Orde van Oranje Nassau.
.........
Museumdirecteur Charles de Mooij [*Bergen op Zoom, 1957] koninklijk onderscheiden
tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hierboven Charles vrouw Els speldde bij haar man de versierslelen op.  
foto's © marc bolsius, 13 december 2020. 


 
 


............................................................

De 63-jarige De Mooij is sinds 1986 als conservator verbonden aan het museum, maar begon daar als wetenschappelijk medewerker, Vanaf 2007 bekleedt hij de directeursfunctie.
Het adagium van decorandus 'het museum is er voor iedereen!' Dat is niet vanzelfsprekendheid in de museumwereld. Decorandus liep met klantgerichtheid en laagdrempeligheid voorop. Hij zette zich bezield in om jong en oud in contact te brengen met kunst en cultuur via aansprekende, brede publiekstentoonstellingen. Daarin slaagde hij sinds zijn directeurschap met verve, wat ook in 2011 werd onderkend door de Museumvereniging.

Zijn ondernemersgeest rond de acquisitie van toegankelijke tentoonstellingen, het binnenhalen van expositiemateriaal via aankoop en bruikleen, het aangaan van nieuwe en bijzondere samenwerkingsverbanden nationaal en internationaal en een sterke en niet-aflatende persoonlijke maatschappelijke en culturele betrokkenheid binnen het Brabantse en Nederlandse culturele en economische leven kenmerk(t)en decorandus. Lef tonen en grootser durven dromen. Met die ondernemersgeest is het Noordbrabants Museum van een regionaal museum (100.000 bezoekers per jaar) tot een museum met landelijke en internationale aantrekkingskracht uitgegroeid (250.000 bezoekers per jaar).

 
vlnr.: prof. dr. Jos Koldeweij, Matthijs
Ilsink en Robert Erdman bij de presentatie van het  Bosch
Research and Conservation Project.


foto © ellen elemans,1 februari 2016.
............................................................

Decorandus startte vanuit een wetenschappelijke basis met de voorbereidingen voor een unieke en eenmalige (publieks)tentoonstelling over de wereldberoemde Bossche schilder Jheronimus Bosch. Die trok ruim 400.000 bezoekers. Aan die tentoonstelling koppelde hij het restauratie- en onderzoeksproject Bosch Research and Conservation Project.
Dat resulteerde 11 jaar later (2016) - bij de herdenking van het 500ste sterfjaar van Jheronimus Bosch - in enerzijds de afronding van alle restauratie- en onderzoekstrajecten (van nagenoeg alle schilderen van Bosch) én de al snel befaamde publiekstentoonstelling Jheronimus Bosch - Visioenen van een genie.
Het Noordbrabants Museum mocht nationaal en internationaal vele prijzen in ontvangst nemen, waaronder de 2016 Global Fine Art Award in de categorie Best Renaissance, Baroque, old Masters and Dynasties. Decorandus excelleert in de breedte van zijn functie door professionaliteit, creativiteit, daadkracht en een bijzondere combinatie van maatschappelijk en wetenschappelijk handelen.

Decorandus is een bekwaam directeur, met een uitzonderlijk karakter van verdiensten. Zijn inzet is gericht op een culturele / historische insteek ten dienste van de cultuursector. Daarmee heeft hij nationaal en internationaal grote faam verworven, maar ook culturele diplomatie nieuwe inhoud gegeven en met uiteenlopende tentoonstellingen aangetoond dat met nationale en internationale samenwerking veel mogelijk is. Zijn innovatieve en ‘out-of-the-box’-benadering heeft bredere maatschappelijke waarde gehad, met name rond de cultuursector van Brabant.

Terug naar boven