Twee middel-eeuwse wapenborden aan Brabants Museum geschonken

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-05-2022 | Gewijzigd op: 23-05-2022
Het Noordbrabants Museum heeft dankzij steun van enkele fondsen twee oorspronkelijke wapenborden van de Ridders van het Gulden Vlies  verworven. Het gaat om  het wapenbord van Philippe de Croy geschilderd door Pierre Coustain en dat van Jean  VI de Melun beiden daterend van vóór 1481.
.................................
-Boven: Wapenbord van Philippe de Croy geschilderd door Pierre Coustain.
-Onder: Wapenbord van Jean IV de Melun ook van Pierre Coustain.
...............................

De Vereniging Rembrandt  en de stichting Vrienden van het Noordbrabants Museum hebben dit mogelijk gemaakt. De borden zijn wapens van ridders van het Gulden Vlies en gemaakt bij gelegenheid van het bezoek aan 's-Hertogenbosch van aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk en zijn echtgenote Maria van Bourgondië, in 1481, Bij dat bezoek waren zij ook aanwezig op het kapittel [een zitting  in de Sint Jan met tal van edellieden  van hoge ridderordes uit Bourgondische gebieden] in de Sint Jan. Daar toonden zij trouw aan de aartshertog van Brabant. Toen, op 20 mei 1481, is de zoon van Maximiliaan en Maria, als driejarige knaap tot ridder geslagen [van de Orde van het Gulden Vlies].
De wapenborden werden  uit de Sint Jan verwijderd  na de Bataafse omwenteling en in 1798 openbaar verkocht. Vier bleven er in beeld en twee daarvan waren eerder in het 'Verhaal van Brabant te zien:   Beide borden [Eduard IV koning van Engeland en Jacques de Luxembourg, heer van Fienes. zijn in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum. 
De twee pas geschonken borden kwamen via via [Van den Bogaerde en van De la Court] bij de familie Van de Mortel terecht. Zij bleek bereid de twee borden aan het museum over te dragen.