Rechter erkent bezwaren tegen bouwplan Museum

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-11-2009 | Gewijzigd op: 18-11-2009
De rechter heeft vandaag de uitbreidingsplannen voor het Noordbrabants Museum en de nieuwbouw van het SM's in de tuin terug naar de planindieners verwezen. De gemeente heeft te weinig de invloed van dat plan bij omwonenden aangegeven. Dat traject moet opnieuw gedaan worden.

In oktober j.l ging de gemeente al onderuit bij de commissie van Beroep en Bezwaar. Daar deden drie bezwaarmakers, te weten de Vereniging van Eigenaren van de Mortelkazerne, en de bewoners van het Anna Frankplein en de stichting Boom & Bosch en de Landelijke Bomenstichting hun verhaal. 
De eerstgenoemden hebben bezwaren tegen de bouw als tegen de kapvergunning en Boom en Bosch en de BomenstichtIng tegen het kappen van de historische bomen.

De gemeente bleek in al haar plannen voor het bebouwingsblok de verkeerde schaal gebruikt en heeft bovendien eerst een bouwplan opgesteld en ging toen pas de haalbaarheid in de museumtuin mbt de historische bomen bekijken.
Bovendien maakte zij in de procedure de grote fout door voor het bouwblok 30 x117 m te nemen, terwijl het in werkelijkheid voor de plankaart voor de helft [15x 60 m.] is opgenomen. Dat bouwblok mag maar voor 75 % worden bebouwd ! Terwijl het SM's 20x 80 meter inneemt, ofwel tweemaal zo groot als is toegestaan.
Vanuit die gegevens stelden de gemeenteraad en het College van GS [Provincie], alsook de commissie voor bezwaarschriften hun besluiten vast.
Helmus Boons van de Stichting Boom en Bosch heeft de foute berekeningen opgemerkt en op 6 oktober 2009 al aan de Bezwaarcommissie uiteengezet. [zie bericht Bastion Oranje'Gemeente onderuit in bouwplan', dd. 6 oktobr 2009].**

Nu zegt de rechter dat de zaken nog eens moeten worden bezien en het plan met de consequenties duidelijk aan het publiek moet worden getoond. Dat heeft als gevolg een vertraging van de bouw en een kostenstijging.

** Ondanks dit succes moest de stichting van Boons een ander -voor hen als stichting doorslaggevender aspect - een tegenvaller incasseren: de rechter erkende niet hun bezwaren tegen de bomenkap, met name van de grote, 40 meter hoge, paardenkastanje nabij de Mortelsteeg. Ook ten aanzien van de opgemerkte te verwachte parkeeroverlast haalde de bezwaren bakzeil.
Juist die bomenkap was uitgesteld tot de uitspraak van de rechter van gisteren 17 november 2009. Boons gaat tegen die uitspraak in beroep omdat de bouwvergunning is vernietigd.