SM's: Gemeente dient nieuw bouwplan in

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-11-2009 | Gewijzigd op: 27-11-2009
De gemeente gaat een aanvulling geven op de ruimtelijke onderbouwing van het bouwplan voor het SM's, omdat de rechter haar aansprak op een gebrek aan motivatie van de overschrijding van dat bouwplan. Wethouder Geert Snijders zegt altijd open te zijn geweest over het bouwplan van het SM's dat het vigerende bestemmingsplan [t.a.v. de vlakte alswel t.a.v. de hoogte] overschrijdt. zowel in de maquettes als bij de inspraak. De vertraging die de plannen daarmee oplopen, wordt geschat op minstens een half jaar en kosten de gemeenschap [gemeentelijke -en provinciale kosten]  100.000 euro per maand. De Mortel die grenst aan de museumtuin waarlangs en waarin het nieuw SMs' komt te staan.

© paul kriele, 8 april en 7 oktober  2009.

De gemeent is door de rechter op de vingers getikt omdat zij het bouwplan voor het SM's dat zowel in hoogte als in bouwvlak afwijkt van het vigerende bestemmingsplan, niet heeft gemotiveerd. ''Daar zijn we nooit vaag over geweest,' zegt wethouder Snijders. Zowel de maquettes als onze informatie op de inspraak waren daar duidelijk over. De rechter stelt dat de gemeente [door van een verkeerde schaal uit te gaan] 30 x 117 als bouwvlak nam. Dat had 15 x 60 m moeten zijn,' zegt Snijders. 'Formeel heeft de rechter daar een punt. Oorzaak was dat een ambtenaar ipv. een schaal 1 op 500, 1 op 1.000 toepaste.' In dat opzicht dient de bouwaanvraag gecorrigeerd te worden.
Vervolgens zegt Snijders te bewisten dat we 30 x 117 m als bouwmaat namen. 'We gingen nadrukkelijk van een overschrijding uit.' Maar Snijders zegt niet waar de gemeente dan wel van uitging.
'We zijn  niet voor niets een vrijstellingsprocedure gestart.' In feite had de gemeente 1600 m ² in een bouwvlak van 675 m ² willen proppen.
 
Taak gemeente
De consequentie is dat  de gemeente voor het gehele bouwplan [SM's en uitbreiding NbM] een nieuwe Ruimtelijke Onderbouwing moet schrijven en moet aangeven waarom ze van de afwijkende maten uitgaat.

De rechter bekritiseerde de gemeente ook dat die overschrijding niet werd gemotiveerd. 'Dus we moeten ook overdoen dat het bouwvlak van 20 x 80 beter in dat kader past,' aldus Snijders. Officieel dient de gemeente het motiveringsbesluit te herstellen.'

De procedure over de bomenkamp [bezwaren van o.a. de Stichting Boom en Bosch] waarin de gemeente/provincie overigens zijn erkend, staat los van deze kwestie, wil Snijders nog eens benadrukken.
Stichting Boom en Bosch heeft een voorlopige voorziening aangevraagd. Als die wordt toegewezen mag de provincie niet gaan kappen in afwachting van een uitspraak in beroep bij de Raad van State. 

kosten vertraagd bouwplan
De vertraging, die de nieuwbouw met de herziene procedure oploopt, wordt geschat op minstens een half jaar. We zijn aanvankelijk van 3 à 4 maanden uitgegaan. Maar dat was te optimistisch,''  erkent Snidjers. Per maand kost het uitstel de gemeenschap € 40.000 euro door een indexering [aanpassing aan prijsverhogingen] bouwkosten. 
Terug naar boven