Provincie: Wachten met bomenkap na 16-12

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-12-2009 De provincie wacht met het kappen van circa 70 bomen - de meeste in de museumtuin - tot na 15 december 2009.
Op 15  december 2009 vergadert de gemeenteraad nog een laatste keer over de museumplannen, waaronder de nieuwbouw van het Stedelijk Museum in de historisch museumtuin. Daarvoor dienen die bomen te worden gekapt.

De grote vraag rest of de raad wel of niet instemt met nieuwbouw en bij wijze van spreken vanwege de kostenstijgingen [€ 100.0000 per maand] alleen kiest voor de uitbreiding van het Noordbrabants Museum, een keuze die veel minder consequenties heeft ten aanzien van de historie en de bomen.
Ook speelt dat de bouwaanvraag door een overschrijding - ruimtelijk -  beter moet worden onderbouwd. Afronding vandie procedure laat ook nog eens op zich wachten.