Bouw SM's: gewoon doorgaan [met bomen kappen]

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-12-2009 | Gewijzigd op: 05-06-2010
Wethouder Geert Snijders [PvdA] moest in het tweede deel van de raadsvergadering op woensdag 16 december 2009 erg door de knieën om in het interpellatie debat , aangezwengeld door Bosch Belang over het nieuwe Stedelijk Museum de kritiek van de oppositie en zelfs de heftige kritiek van het CDA [Ingrid Thelissen sprak over een ’cruciale meetfout’ ] te kunnen weerstaan.

Judith Hendrickx [voorheen Groen Links en nieuw als Bossche Groenen], speelde nog een hoofdrol in het interpellatiedebat rond de procedure nieuwbouw SM's en de dreigende bomenkap.

foto's © paul kriele, 15 en 16 december 2009.
 
In de schorsing werd overlegd maar met weinig gevolg.
Vlnr: Paul Masselink [Stadspartij Knillis], Helmus Boons [Stichting Boom & Bosch] die na wat schreeuwen vanaf de tribune een reprimande van de raadsvoorzitter kreeg, Judith Hendrickx [voormalig Groen Linksraadslid], Paul Kagie [Leefbaar Den Bosch],  Paul van der Krabben [Bosch Belang] en op de rug gezien: Janneke Hamerslag [SP].

De weg is nu eenmaal ingezet en ondanks dat er afspraken met de provincie zijn gemaakt om geen bomen te kappen zolang de procedures lopen en dat er nog een bezwaarprocedure loopt tegen het schorsingsverzoek van de bouwvergunning [die volgens Snijders geen kans maakt] gaat de gemeente door.
Redenen zijn, aldus de wethouder: archeologisch onderzoek, dat op 15 januari 2010 gaat starten, waarvoor bepaalde bomen alvast [december 2009] moeten worden gekapt en de Orangerie en de museummuur langszijde Mortel moeten worden gesloopt en… dan nog de geldkwestie.
Tot 1 juli 2010 [start bouw SM’s] is er - financieel gezien - geen vuiltje aan de lucht gezien de ingecalculeerde indexering van € 1,3 miljoen en de afspraken met de aannemers. ‘Maar vanaf die datum begint de taximeter te lopen,’ aldus Snijders die al een kostenstijging van 100.000 euro per maand voor de voeten werd geworpen.

Al met al reden voor met name Leefbaar, SP en Bosch Belang om voor de pauze met zwaar geschut richting de portefeuillehouder Snijders te keren en na de schorsing het hoofd te buigen en volgzaam de ingezette weg te volgen ook al zijn de raadsleden door de meetfout -over het te bebouwen deel in de museumtuin - verkeerd geïnformeerd. Er is gewoon geen weg terug en het College kan de Provincie niets meer vragen, aldus de reactie van Snijders op alle commentaar. Helaas, ook voor de nieuwe ‘Bossche Groenen’ Judith Hendrickx, die evenals anderen, wees op de onomkeerbare situatie die hierdoor ontstaat.

Een motie van Leefbaar om ‘Te kappen met te vroeg kappen’ haalde het dan ook niet meer. Eveneens moest Ingrid  Thelissen [CDA] die met haar kritiek op Snijders hoog had ingezet en een’’Motie Treurnis’ wilde indienen, haar keutel intrekken nadat fractieleider Jan van Heijningen die kritiek, die door anderen als een motie van wantrouwen werd opgepakt, had verzacht. Het getij was al gekeerd: er zou daar, na schorsing, toch geen meerderheid meer voor zijn geweest.

Terug naar boven