Muziek gespeeld en verbeeld in NoordbrabantsMuseum

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-04-2006 | Gewijzigd op: 21-02-2010
Elke dag komen naast volwasenen ook scholen de expositie 'Muziek Gespeeld en Verbeeld bezoeken. Donderdagmorgen 29 mei 2008 waren ook leeelingen van de basisschool groep 8 De Vijfmaster uit Veghel in Den Bosch. 

- foto © paul kriele, 29 mei 2008.

Het Noordbrabants Museum, die donderdag 29 mei 2008 de 1000ste kleuter-bezoekster van de expositie 'Muziek, Gespeeld en Verbeeld' registreerde, zette deze 4-jarige Kalkidane, leerlinge [groep 1-2b] van de Madeliefschool op Maaspoort, in de bloemetjes.
Donderdagmorgen 29 mei 2008, rond 11 uur, verwelkomde het Noordbrabants Museum de 1000ste kleuter op de expositie Muziek en bewegen. Die laat schilderijen zien met muziekinstrumenten, waarbij ook regelmatig muziek ten gehore wordt gebracht en de instrumenten worden getoond. Ook kunnen jonge en oudere bezoekers ter plekke zelf muziek maken.
De feestelinge, de 4-jarige Kilkidane, die soms lachend, al dat gedoe over zich heen liet komen. Het meest genoot ze nog van het roomijsje. 

foto © paul kriele, 29 mei 2008.

.

Speciaal voor kleuters loopt er een door 2e jaars studenten van het Koning Willem1-College begeleid project. Via een speciale route lopende kleuters een route langs vijf kamers waar zij al spelenderwijs met klank en kleur in contact komen. Spelenderwijs wil zeggen via een dansje, of door een tekening of met het zingen van een liedje. Met een toeter keren alle kleine bezoekers weer terug naar school.
Donderdag 29 mei 2008 kreeg de 4-jarige Kalkidane van de Madeliefschool [Maaspoort] een trommel en zij en alle andere kinderen van groep 1-2 b een ijsje en een toeter. 

Groep 1b van de Madeliefschool met Kalkidane [uiterst links] werd even op een bankje gezet voor een officiële foto. 
foto's © paul kriele, 29 mei 2008.  
Van 'een mevrouw' [Caroline Verweij] van het Museum ontvangt de 1000ste bezoekster -Kalkidane - een trommel. 

Na dat officiële momentje rond Kalkidane kregen allen een toeter en een ijsje. Het werd een hels lawaai, maar het ijsje verzachtte de sfeer in de statige zaal van het Noordbrabants museum, waar de kinderen [groep 1-2 b] olv juffrouw Riette en haar collega's van de Madeliefschool feestelijk werden onthaald en officieel werden toegesproken. 
Niet op de foto's de overige begeleidsters: Anne, Jennifer, Liza, Suzanne, Steffie en Gerian.

Opening met Brabants Orkest
Met enkele korte muziekuitvoeringen resp. door het Brabants Blazers Kwintet [een Divertimento van Mozart] en als speciale openingsfragment een Adagio Prelude van J.S.Bach door de 1e concertmeester van Het Brabants Orkest Wouter Vossen is de expo 'Muziek –gespeeld en verbeeld' vanmiddag, vrijdag 25 april 2008 in het Noordbrabants Museum geopend.De expo toont in de werken van o.a. een navolger van Jeroen Bosch, Pieter Breughel de Jonge en moderne kunst [o.a. Jacques Frenken en Henk Visch] de combinatie tussen muziekinstrumenten en schilderijen.
Vossen wilde graag de historie van zijn bijzondere viool van de Cremonse bouwer Laorentius Storioni vertellen, maar er over dit exemplaar uit 1794 is weinig bekend, zelfs de opdrachtgever niet en het staat ook nergens op afgebeeld. Helaas, aldus Vossen.
Directeur NbMuseum Charles de Mooij dankt Wouter Vossen met een boek 'Muziek aan de Muur' van Eddy de Jong.
foto's © paul kriele, 215 april 2008. 
Eerste concertmeester Wouter Vossen in een uiteenzetting over de hisrorie van [zijn] instrument.
Zijn bijzondere viool [1794] had weinig aanknopingspunten, noch naar een opdrachtgever, noch naar enige afbeelding die momenmteel in het museum over muziek worden tentoongesteld.

De muziek in de kunst is een ‘sprankelijke en toegankelijke’ expositie die enige activiteit van de bezoeker vergt, al is het alleen maar luisteren naar muziek. ‘We worden elk moment van de dag geconfronteerd met muziek,‘ vervolgt directeur NbM Charles de Mooij, ‘daarom is het vanzelfsprekend dat muziek op kunstwerken staat afgebeeld en vanzelfsprekend dat het museum samenwerkt met het Brabants Orkest.’De interactieve producties European Design Center, Caroline Verwey is daarvan de bedenkster, de vormgeving is van René Wissink en prof. Eddy de Jong schreef bij de expo een soort catalogus ‘Muziek aan de Muur’. 
Het Brabants Blazers kwintet begeleidde de opening van de expositie 'Muziek gespeeld en verbeeld'. Na hun Divertimento in Bes van Mozart waren er bloemen uit dank. 

foto's © paul kriele, 25 april 2008.

de expositie
   
Er zijn speciale zaterdagen waarop kinderen hun eigen muziekinstrument kunnen maken.
foto's © paul kriele, 21 april 2008
 Op het voorplein is een kunstwerk met geluidmakende voorwerpen opgesteld van Miesjel van Gerwen, Frans Vogels en Tineke Goemans.

Miesjel van Gerwen, Frans Vogels enTineke Goemans zijn op het voorplein van het museum bezig hun kunstwerk 'Klankpoort te installeren. De poort sluit aan bij de expo 'Muziek, gespeeld en verbeeld' [vanaf vrijdag 26 april- 31augustus 2008] . Het bestaat uit een houten staketsel waarin allerlei materialen en voorwerpen hangen die geluid kunnen voortbrengen, bijv. door de wind.

Muziek maken behoort tot de vroegste vormen van communicatie en het geeft uiting aan de menselijke stemming. In de tentoonstelling, die laat zien hoe de mens in verleden en heden omgaat met muziek, zijn schilderijen over muziek [-instrumenten] en oude en moderne instrumenten te zien. Jonge en oudere bezoekers kunnen er zelf muziek maken. Het Brabants Orkest ondersteunt deze expositie 'Muziek, Gespeeld en verbeeld'.

Jeroen Bosch' schilderij 'Tuin der Lusten'. Op de rug gezien oud-directeur NbM Jan van Laarhoven.  Een vitrine met muziekinstrumenten.
foto's © paul kriele, 25 april 2008.

Van grote schilders, onder wie Breughel [de Oude en deJonge] en Jan van Swieten [Luitspelende schilder] , Jan Steen [Luitspeelster] en Jeroen Bosch [navolgers] hangen er werken. Daar wordt een instrument of muziekstuk aan gekoppeld, zoals bij- een replica van- de Tuin der Lusten
In deze 'eerste kamer' van de expositie leer je welke instrumenten de figuren bespelen.

   
Kijkers bij 'Het concert in het ei' van een navolger van Jeroen Bosch.  Kunstwerk van Henk Visch [uit museum Schiedam] 'For all that is forgotten'
 
Een interieurtje met doorkijk naar de tuin van het museum. 
ffoto's © paul kriele, 25 april 2008.
Directeur Charles de Mooij [m] in gesprek met Willen van den Dries [r], voorzitter Vrienden van het Noordbrabants Museum.  


Terug naar boven