Brabants Museum verwerft Zwitserers schetsboek

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-05-2008 | Gewijzigd op: 02-02-2009
Dinsdagmiddag 27 mei 2008 werd in het Noordbrabants Museum een schetsboek gepresenteerd uit 1815. In die dagen lag een Zwitsers garnizoen in de stad. De tot dat garnizoen behorende officier August von Bonstetten tekende tijdens zijn vier jaar durend verblijf stadsgezichten, interieurs en details uit het dagelijks leven in de stad, zoals de kermis en bijv. een smartlappenzanger.
Dat schetsboek is dankzij bemiddeling van Jacques Biemans [Stadsarchief] van Bern naar Den Bosch gehaald. Door zijn onderzoek voor beeldmateriaal voor het boek ‘Huize De Loet’ op Peperstraat 6 kwam Biemans in contact met de achter-achterkleinzoon van een broer van de ongehuwd gebleven officier Von Bonstetten. Deze inwoner van Bern stelde het rijk geïllustreerde album als bruikleen voor een expositie in het museum beschikbaar.Museumdirecteur Charles de Mooij zou wensen, dat een populaire uitgave van dit album voor de Bosschenaren beschikbaar komt. Daarop gaf Biemans aan, dat er zelfs ook nog een dagboek uit die dagen bij hoort…Voorlopig kan het schetsboek via een diaprogramma bekeken worden. 
Museumdirecteur Charles de Mooij poseert met de Zwitserse gast Von Bonstetten [m.] en Clemens van der Ven [r.]. Uiterst links is nog Neeljte van der Ven zichtbaar. Na afloop van de presentatie overhandigt Clemens van der Ven een Bosch' aandenken aan de Zwitser. foto's © paul kriele, 27 mei 2008.
 


De vitrine [onder] en daarboven de diapresentatie van het album van August von Bonstetten.
foto's © paul kriele, 27 mei 2008
Chantal Sleutjes van het Noordbrabants Museum kijkt in de vitrine naar het opengeslagen album. 

De speciale gast Von Bunstetten, die in zijn jeugd al veel over ’s-Hertogenbosch had gehoord, maar nimmer had kunnen vermoeden dat hij ooit die stad nog eens zou bezoeken, was blij dat het werk van zijn voorouder nu erkenning ondervindt. ‘In Bern herinnert de Oranienburchstrasse aan de tijd van de Hollandse tabak die de Officieren graag rookte, maar dat door een verbod buiten de wallen moest gebeuren,' aldus Von Bunstetten.Van Clemens van der Ven, eigenaar van De Loet waarover deze week een boek verscheen, ontving Von Bonstetten een boek als aandenken aan ‘..de interessante stad Den Bosch met zijn vele relikwieën en een rijk bloeiende heemkundekring.’ 

Terug naar boven