Archeologen vinden vakwerkhuizen in museumtuin

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-03-2010 | Gewijzigd op: 11-03-2010
Deel uit de grote overzichtskaart van kort  voor 1629 waarop het middenstuk is uitgelicht [zie afbeelding hieronder].
 
Middenin, net onder het midden, is de voormalige Statenzaal afgebeeld [de vroegere Jezuïetenkerk]. Daarlangs stroomt de Binnendieze [de groen geknikte tak]. In 1966 is de zijmuur van die Statenzaal ingestort.

 

Archeoloog Sjaak Mooren legt uit waar zij in deze week van 8 - 11 maart  2001 mee bezig zijn. Ze graven achter het oude Rijksarchief [Waterstraat] en achter de voormalige Statenzaal in de tuin van het Museum. Van die Statenzaal [voorheen kloosterkerk], waarlangs de Binnendieze stroomt, is in de jaren 60 de zijmuur ingestort.

De locatie zoals op bijgaande kaarten, waar de archeologen onderzoek doen.
Rechts stroomt de overkluisde Binnendieze het terrein  en gaat achterin -met een knik naar links- naar de Statenzaal.
Links achterin, naast de graafmachine, is het enige -miserabele -stukje muur van die leeszaal zichtbaar gekomen.


foto © paul kriele, 11 maart 2010.

Mooren vermoedt dat op deze plek in de museumtuin een boerderij heeft gestaan. Die synagoge kwam er overigens pas in 1835 in de tijd van Hartogensius.
Mooren vond resten van vakwerkzhuizen uit de 15e eeuw en maakt op dat het om een boerenhoeve ging. Die gebouwen zijn, aan de asresten te zien, in de tijd [mogelijk bij de stadsbrand van 1467] afgebrand.
De eigenaar van die boerderij zou langszij de Mortel hebben gewoond, waar nu de synagoge staat.
De kaart geeft ook de naam pistrinum, wat bakkerij betekent, aan.

Jezuïetenklooster 
De Binnendieze, die van rechtsboven naar linksmidden loopt [groen geknikte tak]'komt van het Stadskantoor/Keizerstraat en gaat onder de synagoge door naar de museumtuin [Statenzaal] . 

In het gefragmenteerde vak rechts op deze detailafbeelding zijn de archeologen momenteel aan het graven en inmeten. Diverse dienstvertrekken liggen daar. Onderaan in het midden de leeszaal en onder de Diezetak [net onder de knik]  de binnenplaats [Arcola] en  tamelijk uiterst rechts  de bakkerij [pistrinum] en de ziekenzaal [infemeria] daarboven.

In de tuin van het Noordbrabants Museum, waar archeologen onderzoek doen, zijn intussen van de fundamenten van het Jezuïetenklooster blootgelegd.
Midden op de kaart, onder de geknikte tak ligt  binneplaats[Arcola]. Rechtsboven op de kaart de infermeria [ziekenzaal]. Daaronder de bakkerij [pistrinum]. Midden links van de kaart langszij de Dieze, de recreatiezaal [recreatum].
Langs het  huidige onderzoeksterrein stroomt [van rechtsboven  naar links midden] de vanwege de stank overkluisde Binnendieze, het zgn. Hellegat.


Terug naar boven